Serie 56

Beitragsseiten

Serie 56

Hier werden die Aufgaben 661 bis 672 veröffentlicht.

Aufgabe 1

661. Wertungsaufgabe

Logikaufgabe

Bernd und seine Freunde Carlo, Daniel, Frieder und Gerd trafen sich nach Weihnachten mal wieder und stellten fest, dass jeder von ihnen eine wertvolle Antiquität bekommen hatte, die sie verkaufen sollten. Sie riefen bei einem Händler an und der meinte, dass die Beurteilung solcher Dinge doch länger dauern könnte und bestellte sie für 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 12.00 Uhr, 13.00 Uhr bzw. 14.00 Uhr einzeln in sein Geschäft. Er notierte sich die Familiennamen: Bunt, Galle, Josch, Olbert und Tief. Zu verkaufen waren eine Zeichnung mit einem Drachen, Filmplakate, Heiligenbilder, ein Klavier und eine uralte Eisenbahn aus Blech. Bernd fasste später für Mike alles zusammen.

 1. Carlo wollte das Klavier loswerden.
 2. Das Bild mit dem Drachen wurde um 14.00 Uhr angeboten, das war nicht Daniel.
 3. Der Junge mit dem Nachnamen Josch war um 12.00 Uhr bestellt.
 4. Frieder war der erste im Laden, direkt anschließend ging es um die Heiligenbilder.
 5. Gerd, er heißt nicht Tief, war direkt im Anschluss nach Bernd Bunt dran dran.
 6. Der Freund mit dem Namen Galle wollte seine Filmplakate verkaufen.

Wer (Name, Vorname) verkaufte um welche Zeit seine Antiquitäten? 6 blaue Punkte

Zeit

Vorname

Name

Antiquität

10.00 Uhr

     

11.00 Uhr

     

12.00 Uhr

     

13.00 Uhr

     

14.00 Uhr

     

„Wo habt ihr euch eigentlich getroffen?“, fragte Mike. „Natürlich in der Gaststätte zum großen Baum. Der liegt ja nicht weit von den Straßen der Gartensiedlung, in denen wir wohnen.“ (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg und Nelkenweg.) Allerdings sind sie nicht oft dort. Das letzte mal waren es 6, 7, 8, 9 bzw. sogar 10 Wochen her, seit dem letzten Besuch in der Gaststätte. Trotz der langen Zeit war eines wie immer, die Farben ihrer Schals. ( grün, blau, rot, gelb bzw. grau.)

 1. Der Junge aus dem Dahlienweg war vor genau 9 Wochen da gewesen.
 2. Bernd, mit blauem Schal, war eine Woche vor dem Jungen aus dem Asternweg in der Gaststätte gewesen.
 3. Vor genau 8 Wochen war der Junge mit dem grauen Schal in der Gaststätte gewesen. Er wohnte nicht im Johannesbeerenweg.
 4. Vor genau 7 Wochen war nicht der Junge mit dem gelben Schal dort gewesen.
 5. Carlo aus dem Nelkenweg hatte keinen roten Schal.
 6. Der Junge mit dem grünen Schal, er heißt nicht Daniel, wohnt im Schneeglöckchenweg und war 2 Wochen eher als Gerd in der Gaststätte.

Wer wohnt in welcher Straße und wann er in der Gaststätte? Welche Farben haben die Schals? 6 rote Punkte

Vorname

Straße

Farbe

Letzte Anwesenheit

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

Logikrätsel-Vorlage

Termin der Abgabe 21.01.2021. Срок сдачи 21.01.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 21.01.1921. Deadline for solution is the 21th. January 2021. Date limite pour la solution 21.01.2021. Soluciones hasta el 21.01.2021. Beadási határidő 2021.01.21.

rus

Задача логики

Бернд и его друзья Карло, Даниел, Фридер и Герд встретились снова после рождества и установили, что каждый из них получил как подарок драгоценную антикварную вещь, которую следовало бы продать. Они позвонили антиквару, а тот считал, что оценка таких вещей может длиться. Поэтому он пригласил их по одному в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и соответственно в 14:00 часов в свой магазин. Он записал их фамилии: Бунт, Галле, Ёш, Ольберт и Тиф.
В продаже были рисунок с драконом, афиши кинофильмов, иконы святых, фортепьяно и старинная модельная железная дорога из жести.
Позже Бернд для Майка всё следующим образом сводил:
1. Карло хотел избавиться от фортепьяно.
2. Рисунок с драконом предлагали в 14:00 часов, но это не был Даниел.
3. Парень с фамилией Ёш был приглашён на 12:00 часов.
4. Фридер был первым в магазине, и непосредственно после него очередь была за иконами святых.
5. Герд, его фамилия не Тиф, пришёл непосредственно после Бернда Бунта.
6. Друг с фамилией Галле хотел продать свои афиши кинофильмов.
Кто в какое время продал свою антикварную вещь? 6 синих очков.

Время

Имя

Фамилия

Антикварная вещь

10:00 часов

     

11:00 часов

     

12:00 часов

     

13:00 часов

     

14:00 часов

     

«Где вы вообще встретились?», спросил Майк. «Конечно в ресторане «У большого дерева». Он ведь недалеко от улиц садового поселения, в которых мы живём» (астровый переулок, георгиновый переулок, смородиновый переулок, подснежниковый переулок и гвоздиковый переулок). Однако они не часто бывают там. Последние встречи в этом ресторане были 6, 7, 8, 9 и даже 10 недель тому назад. Несмотря на длительный период времени - одно не изменилось — цвет их шарфов (зелёный, синий, красный, жёлтый и соответственно серый).

 1. Парень из георгинового переулка был там ровно 9 недель тому назад.
  2. Бернд, со синим шарфом, был в ресторане одну неделю раньше парня из астрового переулка.
  3. Ровно 8 недель тому назад парень со серым шарфом был в ресторане. Он не жил в смородиновом переулке.
  4. Ровно 7 недель тому назад парень с жёлтым шарфом не был там.
  5. Карло, парень из гвоздикового переулка, не имел красного шарфа.
  6. Парень с зелёным шарфом, его не зовут Даниел, живёт в подснежниковом переулке и был в ресторане 2 недели раньше Герда.
  Кто живёт на какой улице и когда был в ресторане? Какого цвета их шарфы?
  6 красных очков

Имя

Улица

Цвет

Последний раз в ресторане

Бернд

     

Карло

     

Даниел

     

Фридер

     

Герд

     

возможное предложение для загадки логки

hun

Bernd és a barátai Carlo, Daniel, Frieder és Gerd újból találkoztak karaácsony után és megállapították, hogy mindegyikük kapott egy értékes antik tárgyat, amit el kéne adniuk. Felhívtak egy régisékereskedőt, aki azt mondta, hogy az ilyen tárgyak felbecsülése sok idő, így 10, 11, 12, 13 és 14 órára kaptak időpontot az üzletében. A kereskedő feljegyezte a vezetékneveket: Bunt, Galle, Josch, Olbert és Tief. Eladásra kínáltak egy sárkényos képet, filmplakátot, szentképet, egy zongorát és egy régi fémmozdonyt. Bernd összefoglalta Mikenak az egészet.

 1. Carlo a zongorát akarta eladni.
  2. A sárkányos képet 14 órakor nézték meg, de nem Daniele volt.
  3. A josch vezetéknevű fiú 12 órára kapott időpontot.
  4. Frieder volt az első a boltban, direkt utána a szentkép következett.
  5. Gerd, akit nem Tiefnek hívtak, közvetlenül Bernd Bunt után került sorra.
  6. A Galle nevű cimbora a filmplakátját akarta eladni.
  Ki (teljes név) és mikor árulta melyik régiségét? 6 kék pont

Hol találkoztatok végül? - kérdezte Mike. Természetesen a Nagy fához nevű vendéglőben. Az nincs messze a kertvárosi úthoz, ahol lakunk. (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg und Nelkenweg.) De nem mindig ott vagyunk. Utoljára 6,7,8,9 sőt 10 hete, hogy utoljára ott jártunk. A hoszzú idő ellenére egy mint mindig ugyanaz, a sáljuk színe (zöld, kék, piros, sárga és szürke).
1. A fiú a Dahlienweg-ről pontosan 9 hete járt ott.
2.Bernd, kék sállal, egy héttel azelőtt volt az étteremben, mint a srác az Asternweg-ről.
3. Pont 8 hete volt a szürke sálas fiú a vendéglőben.
4. 7 hete nem a sárga sálas fiú volt ott.
5. Carlonak a Nelkenweg-ről nincs piros sálja.
6. A zöld sálas fiú, akit nem Danielnek hivnak, a Schneeglöckhenweg-en lakik és 2 héttel korábban volt az étteremben, mint Gerd.
Ki melyik utcában lakik és mikor járt a vendéglőben? Kinek mielyn színű sálja van? 6 piros pont

fr

Exercise de logique

Bernd et ses amis Carlo, Daniel, Frieder et Gerd se sont de nouveau rencontrés après Noël et ont découvert que chacun d'eux avait une précieuse antiquité à vendre. Ils ont appelé un revendeur et il a dit que l'évaluation de telles choses pourrait prendre plus de temps et les a commandées individuellement dans son magasin à 10h00, 11h00, 12h00, 13h00 et 14h00. Il a noté les noms de famille: Bunt, Galle, Josch, Olbert et Tief. À vendre, un dessin avec un dragon, des affiches de cinéma, des images de saints, un piano et un train en étain. Bernd a résumé plus tard tout pour Mike.

 1. Carlo voulait se débarrasser du piano.
 2. La photo avec le dragon a été offerte à 14h00, ce n'était pas Daniel.
 3. Le garçon portant le nom de famille Josch a été reçu à midi.
 4. Frieder était le premier dans le magasin, après, il s'agissait des images saintes.
 5. Gerd, son nom n'est pas Tief, était immédiatement après Bernd Bunt.
 6. L'ami nommé Galle voulait vendre ses affiches de cinéma.

Qui (nom, prénom) a vendu ses antiquités et à quelle heure? 6 points bleus

Heure

Prénom

Nom

Antiquité

10h00

     

11h00

     

12h00

     

13h00

     

14h00

     

"Où vous êtes-vous rencontrés?", a demandé Mike. «Dans le restaurant au grand arbre, bien sûr. Ce n'est pas loin de la colonie de jardin dans laquelle nous vivons. » (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg et Nelkenweg.) Cependant, ils ne sont pas souvent là. La dernière fois, c'était il y a 6, 7, 8, 9 ou même 10 semaines, depuis la dernière visite au restaurant. Malgré le temps, une chose était comme toujours pareil, les couleurs des foulards. (vert, bleu, rouge, jaune ou gris.)

 1. Le garçon du Dahlienweg était là il y a exactement 9 semaines.
 2. Bernd, avec un foulard bleu, était allé au restaurant une semaine avant le garçon d'Asternweg.
 3. Il y a exactement 8 semaines, le garçon au foulard gris était allé au restaurant. Il n'habitait pas sur Johannesbeerenweg.
 4. Il y a exactement 7 semaines, le garçon au foulard jaune n'était pas là.
 5. Carlo de Nelkenweg n'avait pas de foulard rouge.
 6. Le garçon au foulard vert, il ne s'appelle pas Daniel, vit sur Schneeglöckchenweg et était 2 semaines plus tôt que Gerd au restaurant.

Qui habite dans quelle rue et quand est-il allé au restaurant? Quelles sont les couleurs des foulards? 6 points rouges

Prénom

Rue

Couleur

Dernière visite

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     
 

esp

Problema de lógica

Bernd y sus amigos Carlo, Daniel, Frieder y Gerd se encontraron después de Navidad y se dieron cuenta de que habían recibido antigüedades preciosas que valían la pena vender. Llamaron a un vendedor que les advirtió que el dictamen de estas cosas puede tardar y les citó para las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 uno por uno en su tienda. Les apuntó con sus apellidos: Bunt, Galle, Josch, Olbert y Tief. Las antigüedades eran: un cuadro con un dragón, carteles de películas, imágenes de santos, un pianoforte y un ferrocarril viejo de chapa de metal. Más tarde, Bernd resumió todo para Mike.
1. Carlo quería vender el piano.
2. La imagen con el dragón se examinó a las 14.00, pero no era Daniel.
3. El hombre con el apellido Josch estaba citado a las 12.00.
4. Frieder era el primero en la tienda y en la cita después se examinaron los santos.
5. Gerd, que no tiene el apellido Tief, estaba citado directamente después de Bernd Bunt.
6. El amigo con el apellido Galle quería vender los cárteles de películas.
¿Quién (nombre, apellido) vendió sus antigüedades en qué hora? 6 puntos azules.

hora

nombre

apellido

antigüedad

10.00

     

11.00

     

12.00

     

13.00

     

14.00

     

“¿Dónde os habéis encontrado?”, preguntó Mike. “En el restaurante del gran árbol, por supesto. Está muy cerca de las calles del polígono residencial en las que vivimos.” Las calles en las que vivimos se llaman Asternweg Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg y Nelkenweg. Pero en realidad, no se quedan en el restaurante con frecuencia. La última vez hace 6, 7, 8, 9 o bien 10 semanas. A pesar de los largos tiempos de no visitar al restaurante, una cosa siempre había sido igual: los colores de sus bufandas (verde, azul, rojo, amarillo y gris). 

 1. El hombre del Dahlienweg estaba allí hace exactamente 9 semanas.
  2. Bernd, con su bufanda azul, estaba en el restaurante una semana antes que el hombre del Asternweg.
  3. Hace 8 semanas, el hombre con la bufanda gris estaba en el restaurante. Él no vivía en Johannisbeerenweg.
  4. Hace 7 semanas no estaba allí el hombre con la bufanda amarilla.
  5. Carlo del Nelkenweg no tiene la bufanda roja.
  6. El hombre con la bufanda verde no se llama Daniel, vive en Schneeglöckchenweg y estaba en el restaurante dos semanas antes que Gerd. ¿Quién vive en qué calle y cuándo estaba en el restaurante?
  ¿Cuáles colores tienen las bufandas? 6 puntos rojos.

nombre

calle

color

última presencia

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

en

logical task

Bernd and his friends Carlo, Daniel, Frieder and Gerd met again after Christmas and realized that every one of them got a valuable antiquity, which they wanted to sell. They phoned a merchant and he told them that a examination of such things could last quite long. He set an appointment with them at 10 am, 11 am, 12 am, 1 pm resp. 2pm where they should come to his store, one after another. He noted their sure names: Bunt, Galle, Josch, Olbert and Tief. They were selling a drawing with a dragon, movie posters, images of saints, a piano and a very old toy train made of tin. Bernd summarized everything for Mike later.

 1. Carlo wanted sell the piano.
 2. The picture with the dragon was offered at 2 pm, this wasn’t Daniel.
 3. The boy with the sure name Josh had an appointment at 12 am.
 4. Frieder was the first in the store, directly after him they talked about the images of saints.
 5. Gerds, whose sure name isn‘t Tief, came directly after Bernd Bunt.
 6. The friend with the sure name Galle wanted to sell his movie posters.

Who (sure name, first name) sold his antiquities at which time? 6 blue points

time

first name

sure name

antiquity

10 am

     

11 am

     

12 am

     

1 pm

     

2 pm

     

„Where did you meet anyway?“, asked Mike. „Obviously in the restaurant of the big tree. It isn’t far away from the streets of the allotment-garden area in which we lived.“ (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg and Nelkenweg.) However they didn’t go there very often. The last time it was 6, 7, 8, 9 resp. even 10 weeks ago, since the last visit in the restaurant. Despite the long time, one thing was always the same, the color of their scarfs. ( green, blue, red, yellow resp. grey.)

 1. The boy from Dahlienweg was there exactly 9 weeks ago.
 2. Bernd, wearing a blue scarf, was in the restaurant one week before the boy from Asternweg.
 3. Just 8 weeks ago a boy wearing a grey scarf was in the restaurant. He lives in Johannesbeerenweg.
 4. Just 7 weeks ago the boy wearing the yellow scarf wasn’t there.
 5. Carlo from Nelkenweg had no a red scarf.
 6. The boy with the green scarf, his name is not Daniel, lives in Schneeglöckchenweg and was in the restaurant two weeks before Gerd.

Who lives in which street and visited the restaurant at which time? Which colours do the scarfs have? 6 red points

first name

street

colour

last attendance

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

it

Compito di logica

Bernd ed i suoi amici Carlo, Daniel, Frieder e Gerd si incontravano dopo natale e si rendevano conto che ognuno di loro aveva ricevuto un’ antichità preziosa per vendere. Chiamavano un venditore e quello gli spiegava che durerebbe un po’ per valutare queste cose. Quindi faceva appuntamenti con ognuno separatamente per le 10.00, le 11.00, le 12.00, le 13.00 e le 14.00. Si notava I cognomi: Bunt, Galle, Josch, Olbert e Tief. Le cose da vendere erano un disegno che mostrava un drago, cartelli di cinema, immagini sacre, un pianoforte e una ferrovia secolare, fatto di latta. Bernd raccontava a Mike:

 1. Carlo voleva liberarsi del pianoforte.
  2. Il disegno che mostrava un drago era offerto alle 14.00, ma non da Daniel.
  3. Il ragazzo col cognome Josch aveva appuntamento alle 12.00
  4. Frieder era il primo nel negozio, direttamente dopo lui si valutavano le immagini sacre.
  5. Gerd (che non si chiama Tief), aveva appuntamento subito dopo Bern Bunt.
  6. L’amico del cognome Galle voleva vendere I suoi cartelli di cinema.

Chi (Nome, Cognome) vendeva a quale ora quale antichità? – 6 punti blu

Orario

Nome

Cognome

Antichità

10.00

     

11.00

     

12.00

     

13.00

     

14.00

     

“Ma dove vi siete incontrati?“, Mike chiedeva. „Naturalmente nel ristorante All‘albero grande che sta vicino alle strade dell’ abitato dove abitiamo tutt’e cinque.” (Via Aster, Via Dalia, Via Ribes, Via Bucaneve e Via Garofano). Era però tanto che i cinque non erano più stati in questo ristorante. Erano passate 6, 7, 8, 9 e infatto 10 settimane dalla loro ultima visita. Non si aveva però cambiato il colore delle loro sciarpe (verde, blu, rosso, giallo e grigio).

 1. Il ragazzo della Via Dalia c’era stato 9 settimane fa.
  2. Bernd, colla sciarpa blu, aveva cenato al ristorante esattamente una settimana prima del ragazzo che abita in Via Aster.
  3. 8 settimane fa, il ragazzo colla sciarpa grigia era al ristorante. Non abita in Via Ribes.
  4. 7 settimane fa, non era il ragazzo colla sciarpa gialla che cenava al ristorante.
  5. Carlo di Via Garofano non aveva la sciarpa rossa.
  6. Il ragazzo colla sciarpa verde (non si chiama Daniel) abita in Via Bucaneve ed era al ristorante due settimane prima di Gerd.

Chi abita in quale strada e quando era stato per l‘ultima volta al ristorante? Qual’erano I colori delle loro sciarpe? – 6 punti rossi

Nome

Strada

Colore

Ultima visita

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

 

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

 Musterlösung von Alexander --> blau <-- und r--> rot <--, danke

You have no rights to post comments.
Zum Kommentieren muss man angemeldet sein.