Serie 56

Serie 56

Hier werden die Aufgaben 661 bis 672 veröffentlicht.

Aufgabe 1

661. Wertungsaufgabe

Logikaufgabe

Bernd und seine Freunde Carlo, Daniel, Frieder und Gerd trafen sich nach Weihnachten mal wieder und stellten fest, dass jeder von ihnen eine wertvolle Antiquität bekommen hatte, die sie verkaufen sollten. Sie riefen bei einem Händler an und der meinte, dass die Beurteilung solcher Dinge doch länger dauern könnte und bestellte sie für 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 12.00 Uhr, 13.00 Uhr bzw. 14.00 Uhr einzeln in sein Geschäft. Er notierte sich die Familiennamen: Bunt, Galle, Josch, Olbert und Tief. Zu verkaufen waren eine Zeichnung mit einem Drachen, Filmplakate, Heiligenbilder, ein Klavier und eine uralte Eisenbahn aus Blech. Bernd fasste später für Mike alles zusammen.

 1. Carlo wollte das Klavier loswerden.
 2. Das Bild mit dem Drachen wurde um 14.00 Uhr angeboten, das war nicht Daniel.
 3. Der Junge mit dem Nachnamen Josch war um 12.00 Uhr bestellt.
 4. Frieder war der erste im Laden, direkt anschließend ging es um die Heiligenbilder.
 5. Gerd, er heißt nicht Tief, war direkt im Anschluss nach Bernd Bunt dran dran.
 6. Der Freund mit dem Namen Galle wollte seine Filmplakate verkaufen.

Wer (Name, Vorname) verkaufte um welche Zeit seine Antiquitäten? 6 blaue Punkte

Zeit

Vorname

Name

Antiquität

10.00 Uhr

     

11.00 Uhr

     

12.00 Uhr

     

13.00 Uhr

     

14.00 Uhr

     

„Wo habt ihr euch eigentlich getroffen?“, fragte Mike. „Natürlich in der Gaststätte zum großen Baum. Der liegt ja nicht weit von den Straßen der Gartensiedlung, in denen wir wohnen.“ (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg und Nelkenweg.) Allerdings sind sie nicht oft dort. Das letzte mal waren es 6, 7, 8, 9 bzw. sogar 10 Wochen her, seit dem letzten Besuch in der Gaststätte. Trotz der langen Zeit war eines wie immer, die Farben ihrer Schals. ( grün, blau, rot, gelb bzw. grau.)

 1. Der Junge aus dem Dahlienweg war vor genau 9 Wochen da gewesen.
 2. Bernd, mit blauem Schal, war eine Woche vor dem Jungen aus dem Asternweg in der Gaststätte gewesen.
 3. Vor genau 8 Wochen war der Junge mit dem grauen Schal in der Gaststätte gewesen. Er wohnte nicht im Johannesbeerenweg.
 4. Vor genau 7 Wochen war nicht der Junge mit dem gelben Schal dort gewesen.
 5. Carlo aus dem Nelkenweg hatte keinen roten Schal.
 6. Der Junge mit dem grünen Schal, er heißt nicht Daniel, wohnt im Schneeglöckchenweg und war 2 Wochen eher als Gerd in der Gaststätte.

Wer wohnt in welcher Straße und wann er in der Gaststätte? Welche Farben haben die Schals? 6 rote Punkte

Vorname

Straße

Farbe

Letzte Anwesenheit

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

Logikrätsel-Vorlage

Termin der Abgabe 21.01.2021. Срок сдачи 21.01.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 21.01.1921. Deadline for solution is the 21th. January 2021. Date limite pour la solution 21.01.2021. Soluciones hasta el 21.01.2021. Beadási határidő 2021.01.21.

rus

Задача логики

Бернд и его друзья Карло, Даниел, Фридер и Герд встретились снова после рождества и установили, что каждый из них получил как подарок драгоценную антикварную вещь, которую следовало бы продать. Они позвонили антиквару, а тот считал, что оценка таких вещей может длиться. Поэтому он пригласил их по одному в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и соответственно в 14:00 часов в свой магазин. Он записал их фамилии: Бунт, Галле, Ёш, Ольберт и Тиф.
В продаже были рисунок с драконом, афиши кинофильмов, иконы святых, фортепьяно и старинная модельная железная дорога из жести.
Позже Бернд для Майка всё следующим образом сводил:
1. Карло хотел избавиться от фортепьяно.
2. Рисунок с драконом предлагали в 14:00 часов, но это не был Даниел.
3. Парень с фамилией Ёш был приглашён на 12:00 часов.
4. Фридер был первым в магазине, и непосредственно после него очередь была за иконами святых.
5. Герд, его фамилия не Тиф, пришёл непосредственно после Бернда Бунта.
6. Друг с фамилией Галле хотел продать свои афиши кинофильмов.
Кто в какое время продал свою антикварную вещь? 6 синих очков.

Время

Имя

Фамилия

Антикварная вещь

10:00 часов

     

11:00 часов

     

12:00 часов

     

13:00 часов

     

14:00 часов

     

«Где вы вообще встретились?», спросил Майк. «Конечно в ресторане «У большого дерева». Он ведь недалеко от улиц садового поселения, в которых мы живём» (астровый переулок, георгиновый переулок, смородиновый переулок, подснежниковый переулок и гвоздиковый переулок). Однако они не часто бывают там. Последние встречи в этом ресторане были 6, 7, 8, 9 и даже 10 недель тому назад. Несмотря на длительный период времени - одно не изменилось — цвет их шарфов (зелёный, синий, красный, жёлтый и соответственно серый).

 1. Парень из георгинового переулка был там ровно 9 недель тому назад.
  2. Бернд, со синим шарфом, был в ресторане одну неделю раньше парня из астрового переулка.
  3. Ровно 8 недель тому назад парень со серым шарфом был в ресторане. Он не жил в смородиновом переулке.
  4. Ровно 7 недель тому назад парень с жёлтым шарфом не был там.
  5. Карло, парень из гвоздикового переулка, не имел красного шарфа.
  6. Парень с зелёным шарфом, его не зовут Даниел, живёт в подснежниковом переулке и был в ресторане 2 недели раньше Герда.
  Кто живёт на какой улице и когда был в ресторане? Какого цвета их шарфы?
  6 красных очков

Имя

Улица

Цвет

Последний раз в ресторане

Бернд

     

Карло

     

Даниел

     

Фридер

     

Герд

     

возможное предложение для загадки логки

hun

Bernd és a barátai Carlo, Daniel, Frieder és Gerd újból találkoztak karaácsony után és megállapították, hogy mindegyikük kapott egy értékes antik tárgyat, amit el kéne adniuk. Felhívtak egy régisékereskedőt, aki azt mondta, hogy az ilyen tárgyak felbecsülése sok idő, így 10, 11, 12, 13 és 14 órára kaptak időpontot az üzletében. A kereskedő feljegyezte a vezetékneveket: Bunt, Galle, Josch, Olbert és Tief. Eladásra kínáltak egy sárkényos képet, filmplakátot, szentképet, egy zongorát és egy régi fémmozdonyt. Bernd összefoglalta Mikenak az egészet.

 1. Carlo a zongorát akarta eladni.
  2. A sárkányos képet 14 órakor nézték meg, de nem Daniele volt.
  3. A josch vezetéknevű fiú 12 órára kapott időpontot.
  4. Frieder volt az első a boltban, direkt utána a szentkép következett.
  5. Gerd, akit nem Tiefnek hívtak, közvetlenül Bernd Bunt után került sorra.
  6. A Galle nevű cimbora a filmplakátját akarta eladni.
  Ki (teljes név) és mikor árulta melyik régiségét? 6 kék pont

Hol találkoztatok végül? - kérdezte Mike. Természetesen a Nagy fához nevű vendéglőben. Az nincs messze a kertvárosi úthoz, ahol lakunk. (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg und Nelkenweg.) De nem mindig ott vagyunk. Utoljára 6,7,8,9 sőt 10 hete, hogy utoljára ott jártunk. A hoszzú idő ellenére egy mint mindig ugyanaz, a sáljuk színe (zöld, kék, piros, sárga és szürke).
1. A fiú a Dahlienweg-ről pontosan 9 hete járt ott.
2.Bernd, kék sállal, egy héttel azelőtt volt az étteremben, mint a srác az Asternweg-ről.
3. Pont 8 hete volt a szürke sálas fiú a vendéglőben.
4. 7 hete nem a sárga sálas fiú volt ott.
5. Carlonak a Nelkenweg-ről nincs piros sálja.
6. A zöld sálas fiú, akit nem Danielnek hivnak, a Schneeglöckhenweg-en lakik és 2 héttel korábban volt az étteremben, mint Gerd.
Ki melyik utcában lakik és mikor járt a vendéglőben? Kinek mielyn színű sálja van? 6 piros pont

fr

Exercise de logique

Bernd et ses amis Carlo, Daniel, Frieder et Gerd se sont de nouveau rencontrés après Noël et ont découvert que chacun d'eux avait une précieuse antiquité à vendre. Ils ont appelé un revendeur et il a dit que l'évaluation de telles choses pourrait prendre plus de temps et les a commandées individuellement dans son magasin à 10h00, 11h00, 12h00, 13h00 et 14h00. Il a noté les noms de famille: Bunt, Galle, Josch, Olbert et Tief. À vendre, un dessin avec un dragon, des affiches de cinéma, des images de saints, un piano et un train en étain. Bernd a résumé plus tard tout pour Mike.

 1. Carlo voulait se débarrasser du piano.
 2. La photo avec le dragon a été offerte à 14h00, ce n'était pas Daniel.
 3. Le garçon portant le nom de famille Josch a été reçu à midi.
 4. Frieder était le premier dans le magasin, après, il s'agissait des images saintes.
 5. Gerd, son nom n'est pas Tief, était immédiatement après Bernd Bunt.
 6. L'ami nommé Galle voulait vendre ses affiches de cinéma.

Qui (nom, prénom) a vendu ses antiquités et à quelle heure? 6 points bleus

Heure

Prénom

Nom

Antiquité

10h00

     

11h00

     

12h00

     

13h00

     

14h00

     

"Où vous êtes-vous rencontrés?", a demandé Mike. «Dans le restaurant au grand arbre, bien sûr. Ce n'est pas loin de la colonie de jardin dans laquelle nous vivons. » (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg et Nelkenweg.) Cependant, ils ne sont pas souvent là. La dernière fois, c'était il y a 6, 7, 8, 9 ou même 10 semaines, depuis la dernière visite au restaurant. Malgré le temps, une chose était comme toujours pareil, les couleurs des foulards. (vert, bleu, rouge, jaune ou gris.)

 1. Le garçon du Dahlienweg était là il y a exactement 9 semaines.
 2. Bernd, avec un foulard bleu, était allé au restaurant une semaine avant le garçon d'Asternweg.
 3. Il y a exactement 8 semaines, le garçon au foulard gris était allé au restaurant. Il n'habitait pas sur Johannesbeerenweg.
 4. Il y a exactement 7 semaines, le garçon au foulard jaune n'était pas là.
 5. Carlo de Nelkenweg n'avait pas de foulard rouge.
 6. Le garçon au foulard vert, il ne s'appelle pas Daniel, vit sur Schneeglöckchenweg et était 2 semaines plus tôt que Gerd au restaurant.

Qui habite dans quelle rue et quand est-il allé au restaurant? Quelles sont les couleurs des foulards? 6 points rouges

Prénom

Rue

Couleur

Dernière visite

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     
 

esp

Problema de lógica

Bernd y sus amigos Carlo, Daniel, Frieder y Gerd se encontraron después de Navidad y se dieron cuenta de que habían recibido antigüedades preciosas que valían la pena vender. Llamaron a un vendedor que les advirtió que el dictamen de estas cosas puede tardar y les citó para las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 uno por uno en su tienda. Les apuntó con sus apellidos: Bunt, Galle, Josch, Olbert y Tief. Las antigüedades eran: un cuadro con un dragón, carteles de películas, imágenes de santos, un pianoforte y un ferrocarril viejo de chapa de metal. Más tarde, Bernd resumió todo para Mike.
1. Carlo quería vender el piano.
2. La imagen con el dragón se examinó a las 14.00, pero no era Daniel.
3. El hombre con el apellido Josch estaba citado a las 12.00.
4. Frieder era el primero en la tienda y en la cita después se examinaron los santos.
5. Gerd, que no tiene el apellido Tief, estaba citado directamente después de Bernd Bunt.
6. El amigo con el apellido Galle quería vender los cárteles de películas.
¿Quién (nombre, apellido) vendió sus antigüedades en qué hora? 6 puntos azules.

hora

nombre

apellido

antigüedad

10.00

     

11.00

     

12.00

     

13.00

     

14.00

     

“¿Dónde os habéis encontrado?”, preguntó Mike. “En el restaurante del gran árbol, por supesto. Está muy cerca de las calles del polígono residencial en las que vivimos.” Las calles en las que vivimos se llaman Asternweg Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg y Nelkenweg. Pero en realidad, no se quedan en el restaurante con frecuencia. La última vez hace 6, 7, 8, 9 o bien 10 semanas. A pesar de los largos tiempos de no visitar al restaurante, una cosa siempre había sido igual: los colores de sus bufandas (verde, azul, rojo, amarillo y gris). 

 1. El hombre del Dahlienweg estaba allí hace exactamente 9 semanas.
  2. Bernd, con su bufanda azul, estaba en el restaurante una semana antes que el hombre del Asternweg.
  3. Hace 8 semanas, el hombre con la bufanda gris estaba en el restaurante. Él no vivía en Johannisbeerenweg.
  4. Hace 7 semanas no estaba allí el hombre con la bufanda amarilla.
  5. Carlo del Nelkenweg no tiene la bufanda roja.
  6. El hombre con la bufanda verde no se llama Daniel, vive en Schneeglöckchenweg y estaba en el restaurante dos semanas antes que Gerd. ¿Quién vive en qué calle y cuándo estaba en el restaurante?
  ¿Cuáles colores tienen las bufandas? 6 puntos rojos.

nombre

calle

color

última presencia

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

en

logical task

Bernd and his friends Carlo, Daniel, Frieder and Gerd met again after Christmas and realized that every one of them got a valuable antiquity, which they wanted to sell. They phoned a merchant and he told them that a examination of such things could last quite long. He set an appointment with them at 10 am, 11 am, 12 am, 1 pm resp. 2pm where they should come to his store, one after another. He noted their sure names: Bunt, Galle, Josch, Olbert and Tief. They were selling a drawing with a dragon, movie posters, images of saints, a piano and a very old toy train made of tin. Bernd summarized everything for Mike later.

 1. Carlo wanted sell the piano.
 2. The picture with the dragon was offered at 2 pm, this wasn’t Daniel.
 3. The boy with the sure name Josh had an appointment at 12 am.
 4. Frieder was the first in the store, directly after him they talked about the images of saints.
 5. Gerds, whose sure name isn‘t Tief, came directly after Bernd Bunt.
 6. The friend with the sure name Galle wanted to sell his movie posters.

Who (sure name, first name) sold his antiquities at which time? 6 blue points

time

first name

sure name

antiquity

10 am

     

11 am

     

12 am

     

1 pm

     

2 pm

     

„Where did you meet anyway?“, asked Mike. „Obviously in the restaurant of the big tree. It isn’t far away from the streets of the allotment-garden area in which we lived.“ (Asternweg, Dahlienweg, Johannisbeerenweg, Schneeglöckchenweg and Nelkenweg.) However they didn’t go there very often. The last time it was 6, 7, 8, 9 resp. even 10 weeks ago, since the last visit in the restaurant. Despite the long time, one thing was always the same, the color of their scarfs. ( green, blue, red, yellow resp. grey.)

 1. The boy from Dahlienweg was there exactly 9 weeks ago.
 2. Bernd, wearing a blue scarf, was in the restaurant one week before the boy from Asternweg.
 3. Just 8 weeks ago a boy wearing a grey scarf was in the restaurant. He lives in Johannesbeerenweg.
 4. Just 7 weeks ago the boy wearing the yellow scarf wasn’t there.
 5. Carlo from Nelkenweg had no a red scarf.
 6. The boy with the green scarf, his name is not Daniel, lives in Schneeglöckchenweg and was in the restaurant two weeks before Gerd.

Who lives in which street and visited the restaurant at which time? Which colours do the scarfs have? 6 red points

first name

street

colour

last attendance

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

it

Compito di logica

Bernd ed i suoi amici Carlo, Daniel, Frieder e Gerd si incontravano dopo natale e si rendevano conto che ognuno di loro aveva ricevuto un’ antichità preziosa per vendere. Chiamavano un venditore e quello gli spiegava che durerebbe un po’ per valutare queste cose. Quindi faceva appuntamenti con ognuno separatamente per le 10.00, le 11.00, le 12.00, le 13.00 e le 14.00. Si notava I cognomi: Bunt, Galle, Josch, Olbert e Tief. Le cose da vendere erano un disegno che mostrava un drago, cartelli di cinema, immagini sacre, un pianoforte e una ferrovia secolare, fatto di latta. Bernd raccontava a Mike:

 1. Carlo voleva liberarsi del pianoforte.
  2. Il disegno che mostrava un drago era offerto alle 14.00, ma non da Daniel.
  3. Il ragazzo col cognome Josch aveva appuntamento alle 12.00
  4. Frieder era il primo nel negozio, direttamente dopo lui si valutavano le immagini sacre.
  5. Gerd (che non si chiama Tief), aveva appuntamento subito dopo Bern Bunt.
  6. L’amico del cognome Galle voleva vendere I suoi cartelli di cinema.

Chi (Nome, Cognome) vendeva a quale ora quale antichità? – 6 punti blu

Orario

Nome

Cognome

Antichità

10.00

     

11.00

     

12.00

     

13.00

     

14.00

     

“Ma dove vi siete incontrati?“, Mike chiedeva. „Naturalmente nel ristorante All‘albero grande che sta vicino alle strade dell’ abitato dove abitiamo tutt’e cinque.” (Via Aster, Via Dalia, Via Ribes, Via Bucaneve e Via Garofano). Era però tanto che i cinque non erano più stati in questo ristorante. Erano passate 6, 7, 8, 9 e infatto 10 settimane dalla loro ultima visita. Non si aveva però cambiato il colore delle loro sciarpe (verde, blu, rosso, giallo e grigio).

 1. Il ragazzo della Via Dalia c’era stato 9 settimane fa.
  2. Bernd, colla sciarpa blu, aveva cenato al ristorante esattamente una settimana prima del ragazzo che abita in Via Aster.
  3. 8 settimane fa, il ragazzo colla sciarpa grigia era al ristorante. Non abita in Via Ribes.
  4. 7 settimane fa, non era il ragazzo colla sciarpa gialla che cenava al ristorante.
  5. Carlo di Via Garofano non aveva la sciarpa rossa.
  6. Il ragazzo colla sciarpa verde (non si chiama Daniel) abita in Via Bucaneve ed era al ristorante due settimane prima di Gerd.

Chi abita in quale strada e quando era stato per l‘ultima volta al ristorante? Qual’erano I colori delle loro sciarpe? – 6 punti rossi

Nome

Strada

Colore

Ultima visita

Bernd

     

Carlo

     

Daniel

     

Frieder

     

Gerd

     

 

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

 Musterlösung von Alexander --> blau <-- und r--> rot <--, danke


Aufgabe 2

Wertungsaufgabe 662

 

662 blau 662 rot

„In den beiden Quadraten kannst du die Zahlen 3, 4 und 5 lesen. Das sind Angaben in cm“, sagte Maria zu ihrem Bruder.
Wie groß sind die Flächeninhalte der vier Dreiecke in dem blauen Quadrat? - 8 blaue Punkte Wie groß sind die Flächeninhalte der vier Dreiecke in dem roten Quadrat? - 8 rote Punkte
Termin der Abgabe 28.01.2021. Срок сдачи 28.01.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 28.01.1921. Deadline for solution is the 28th. January 2021. Date limite pour la solution 28.01.2021. Soluciones hasta el 28.01.2021. Beadási határidő 2021.01.28.

rus

662 blau 662 rot

«В обеих квадратах ты можешь увидеть числа 3, 4 и 5. Это указания в сантиметрах», сказала Мария своему брату.
Какая величина у площадей четырёх треугольников в синем квадрате? - 8 синих очков.
Какая величина у площадей четырёх треугольников в красном квадрате? - 8 красных очков.

hun

662 blau 662 rot

Mindkét négyzetben láthatod a 3, 4 és 5-ös számot. Ezek adatok centiméterben. - mondta Mária a bátyjának.
Mekkora a területe a négy háromszögnek a kék négyzetben? 8 kék pont
Mekkora a területe a négy háromszögnek a piros négyzetben? 8 piros pont

fr

662 blau 662 rot

«Tu peux lire les nombres 3, 4 et 5 dans les deux carrés. Ce sont des mesures en cm », a déclaré Maria à son frère.
Quelle est l'aire des quatre triangles dans le carré bleu? - 8 points bleus
Quelles sont les aires des quatre triangles dans le carré rouge? - 8 points rouges

esp

662 blau 662 rot

“En los dos cuadrados puedes leer los números 3, 4 y 5. Son datos en cm”, le dijo María a su hermano.
¿Cuánto miden las áreas de los cuatro triángulos en el cuadrado azul? – 8 puntos azules.
¿Cuánto miden las áreas de los cuatro triángulos en el cuadrado rojo? – 8 puntos rojos.

en

662 blau 662 rot

„In the both squares you can read the numbers 3, 4 and 5. The data is shown in cm“, Maria told her brother.
How big are the areas of the four triangles inside the blue square? - 8 blue points
How big are the areas of the four triangles inside the red square? - 8 red points

it

662 blau 662 rot

“Dentro I due quadrati puoi leggere i numeri 3,4 e 5. Questi sono dati in cm.”, Maria diceva a suo fratello.
Quale sono le aeree dei quattro triangoli che si trovabo dentro il quadrato blu? – 8 punti blu
Quale sono le aeree dei quattro quadratic he si trovano dentro il quadrato rosso? – 8 punti rossi.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Musterlösungen von Bertram --> pdf <-- und Paulchen --> pdf <--, danke


Aufgabe 3

Wertungsaufgabe 663

 

663

„Schau dieses Bild habe ich mit meiner Schablone für Parabeln der Art y = f(x) = x² gezeichnet.“, sagte Maria zu Bernd. „Für die „rote“ Parabel kann ich dir sofort die Funktionsgleichung aufschreiben und auch die Länge dieser Parabel von A über S0 bis B kann ich dir sagen.

Da gibt es diese Formel: https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-länge-eines-parabelbogens.html .“, sagte Bernd. 4 blaue Punkte.
Wie lautet eine Funktionsgleichung für die blaue Kurve? Wie groß ist der Flächeninhalt der Flächen AP1S1 und S1P2B zusammen gerechnet, die von der blauen Kurve und der x-Achse begrenzt werden? Mit Herleitung – 6 rote Punkte

Termin der Abgabe 04.02.2021. Срок сдачи 04.02.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 04.2.1921. Deadline for solution is the 4th. February 2021. Date limite pour la solution 04.02.2021. Soluciones hasta el 04.02.2021. Beadási határidő 2021.02.04.

rus

663

«Смотри, этот рисунок я нарисовала своим шаблоном для парабол вида y = fx) = x²», сказала Мария Бернду.
«Для «красной» параболы я могу тебе сразу написать уравнение функции и также длину этой параболы с точки А через S0 до B могу тебе сказать. Эта формула имеется здесь: https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-länge-eines-parabelbogens.html .», сказал Бернд. 4 синих очка
Как гласит уравнение функции для синей кривой? Какова величина площади для площадей AP1S1 и S1P2B вместе взятых, которые ограничены синей кривой и осью абсцисс?
С выводом — 6 красных очков

ung

663

Nézd csak, ezt a képet a parabolákhoz való sablonommal készítettem, ahol y = fx) = x². – mondta Mária Berndnek. A piros parabolának az egyenletét azonnal fel tudom neked írni a hosszát ennek a parabolának a-ból az S0-on át megmondani. Itt van ez a képlet: https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-länge-eines-parabelbogens.html". -mondta Bernd. 4 kék pont
Add meg az egyenletét a kék görbének. Mekkora A területe az AP1S1 és S1P2B-nek együtt számolva, amiket a kék görbe és az X-tengely határol? Levezetéssel 6 piros pont

fr

663

663

"Regardes, j'ai dessiné cette image avec mon gabarit pour les paraboles du type y = fx) = x² ..", dit Maria à Bernd. «Pour la parabole "rouge", je peux immédiatement t'écrire l'équation fonctionnelle et je peux aussi te dire la longueur de cette parabole de A sur S0 jusqu'à B.
Il existe cette formule:

https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-länge-eines-parabelbogens.html .», a déclaré Bernd. 4 points bleus.
Quelle est l'équation fonctionnelle pour la courbe bleue? Quelle est la superficie des zones AP1S1 et S1P2B, qui sont délimitées par la courbe bleue et l'axe x? Avec dérivation - 6 points rouges

esp

663

“Mira, este imagen lo he creado con mi plantilla para parábolas de la forma y = fx) = x²“, le dijo María a Bernd. „Para la parábola roja te puedo indicar la ecuación funciónal y también la longitud de la parábola de a sobre S0 hasta B. Hay una fórmula en https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-l%C3%A4nge-eines-parabelbogens.html“, dijo Bernd. 4 puntos azules.
¿Cómo se llama la ecuación funcional para la curva azul? ¿De qué tamaño en el área de los planos AP1S1 y S1P2B, que se limitan por la curva azul y el eje de abscisas, en total? Para el resultado con derivación se reciben 6 puntos rojos.

en

663

“Look, this picture I have drawn with my parabola stencil in the style of y = fx) = x²”, Maria told Bernd. “For the ‘red’ parabola I can directly write you down the functional equation. The length of this parabola from a over S0 until B I can tell you too.

There is this formula: https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-länge-eines-parabelbogens.html .”,said Bernd. 4 blue points.

What is the functional equation of the blue curve? How big is the area of AP1S1 and S1P2B summed up, which gets bordered by the blue curve and the x-axis? With derivation – 6 red points

it

663

„Guarda, questo disegno ho fatto con la sagoma per parabole del tipo y = f(x) = x2.”, Maria diceva a Bernd. “Per la parabola ‘rossa’, ti posso subito scrivere l’equazione di funzione e ti posso anche dire la lunghezza di questa parabola, andando da A via S0 a B. Esiste questa formula:  https://www.schulmodell.eu/unterricht/84-unterrichtsfaecher/mathematik-unterricht/mathematik-themen/mathelexikon/2930-l%C3%A4nge-eines-parabelbogens.html “, diceva Bernd. – 4 punti blu
Qual’è l’equazione di funzione per la curva blu? Qual’è la somma delle aeree die campi AP1S1 e S1P2B che sono limitate dall’asse x? Con derivazione – 6 punti rossi

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Musterlösungen von calvin --> pdf <-- und Heloh --> pdf <--, danke. Die zweite Lösung (rot) nimmt knapp Bezug auf Archimedes, der den Flächeninhalt von Parabeln schon ermitteln konnte.


Aufgabe 4

Wertungsaufgabe 664

 

664 Apfelsinenaufgabe
„In den letzten Jahren gab es immer eine Aufgabe, die mit frisch gepflückten Apfelsinen auch gelöst werden konnte. In diesem Jahr wohl eher nicht.“, sagte Mike. „Das wäre sehr schade, aber eine solche Aufgabenstellung machen wir einfach trotzdem.“, erwiderte Lisa.
Mit den Apfelsinen (alle r= 5 cm) lässt sich folgende Figur legen. Damit man es besser sieht, sind die Apfelsinen „eingefärbt“.

664 blau

Start: gelb, erster Rand grün, zweiter Rand blau, der nächste Rand soll wieder grün, anschließend wieder blau sein und so weiter. Wie viele Apfelsinen braucht man insgesamt, wenn man 6 Ränder erreichen möchte? 4 blaue Punkte
Man kann diese schönen Apfelsinen auch als vierseitige Pyramiden stapeln.
Oben ist eine Apfelsine, darunter sind 4, darunter sind 9 und so weiter. Bernd hat sich überlegt, ob es wohl eine große Figur wie bei Aufgabe blau gibt, aus deren Apfelsinen sich eine solche Pyramide stapeln ließe. Ganz genau hat er es nicht geschafft, eine Apfelsine blieb nach dem Stapeln übrig. Wie viele Schichten hat dann eine solche fast perfekte Pyramide mindestens? 4 rote Punkte

Termin der Abgabe 25.02.2021. Срок сдачи 25.02.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 25.2.1921. Deadline for solution is the 25th. February 2021. Date limite pour la solution 25.02.2021. Soluciones hasta el 25.02.2021. Beadási határidő 2021.02.25.

rus

664 Апельсиновая задача
«В последних годах всегда была задача, которую можно было решить с помощью свежесобранных апельсинов. В этом году наверно нет.», сказал Майк. «Это было бы очень жаль, но мы всё-таки просто сделаем такую задачу», ответила Лиза.
Из апельсинов (у всех r = 5 см) можно разместить изображённую рядом фигуру. Чтобы лучше видно было, апельсины «раскрашены».

664 blau

Старт: жёлтый, первый край зелёный, второй край синий, следующий край снова зелёный, последующий снова синий и так далее. Сколько апельсинов в сумме тебе нужны для шести краёв? 4 синих очка
Также можно сложить эти прекрасные апельсины в виде четырёхсторонних пирамид. Наверху один апельсин, под этим четыре, под этими девять и так далее. Бернд обдумал, существует ли большая фигура как у синей залачи, из апельсинов которой можно сложить такую пирамиду? Совершенно точно это ему не удалось, один единственный апельсин остался после сложения. (значит почти совершенно).
Сколько слоёв имеет такая пирамида как минимум? 4 красных очка

ung
Az utóbbi években mindig volt egy feladat, amit frissen szedett narancsokkal lehetett megoldani. Ebben az évben sajnos inkább nem. – mondta Mike.
Ez nagy kár lenne, de egy ilyen feladványt ennek ellenére készítünk. – válaszolt Lisa.
A narancsokból (mindnek r= 5 cm) a következő formát rakjuk ki. Hogy jobban látszódjon, a narancsokat beszíneztük.

664 blau

Indulás: sárga, közvetlen az első sorban zöld, másodikban kék, a következő kör ismét zöld, azután megint kék és így tovább. Mennyi narancsra van szükségünk, ha 6 sort szeretnénk elérni? 4 kék pont
Ezeket a narancsokat négyoldalú piramisformába is rakhatjuk. Fent van egy narancs, alatta 9 és így tovább. Bernd azon gondolkodik, hogy vajon lehetséges-e egy ilyen nagy forma, mint a kék feladatban, amiből egy ilyen piramist lehet építeni. Egészen pontosan nem sikerült neki, egy narancs kimaradt az egymásra rakás végén (tehát majdnem tökéletes). Legalább hány rétege van egy ilyen majdnem tökéletes piramisnak? 4 piros pont

frz

664 Exercice des oranges
«Ces dernières années, il y a toujours eu un exercice qui pouvait être résolue avec des oranges fraîchement cueillies. Probablement pas cette année », a déclaré Mike. "Ce serait dommage, mais nous proposons un telle exercice quand même.", répondit Lisa.
La figure suivante peut être réalisée avec les oranges (chaque r = 5 cm). Les oranges sont «colorées» pour qu'on puisse mieux les voir.

664 blau

Début : jaune, premier bord vert, deuxième bord bleu, le bord suivant doit être à nouveau vert, puis à nouveau bleu et ainsi de suite. De combien d'oranges avez-vous besoin au total si vous souhaitez obtenir 6 bords? 4 points bleus
Vous pouvez également empiler ces belles oranges sous forme de pyramides à quatre côtés.
Au-dessus se trouve un orange, en dessous 4, en dessous 9 et ainsi de suite. Bernd se demanda s'il y avait une grande figure comme dans l'exercice bleue, à partir de laquelle une telle pyramide pourrait être empilée. Il n'a pas tout à fait réussi, il restait un orange appart. (Presque parfait alors). Combien de couches une pyramide aussi presque parfaite a-t-elle au moins? 4 points rouges

esp

“En los últimos años siempre había un problema que se podía resolver con naranjas recolectados frescamente. Pero este desgraciadamente, año no lo habrá”, dijo Mike. “¡Qué lastima sería esto! Pero mira entonces, lo hacemos nosotros mismos”, replicó Lisa. Con las naranjas (cada una de r=5cm) se puede poner la siguiente figura. Para verlo mejor, las naranjas están teñidos. 

664 blau

El punto de partida es la naranja amarilla. Se allí, el primer borde es verde y el segundo azul. El próximo (imaginario) debe ser verde y el siguiente azul otra vez y así sucesivamente. ¿Cuántas naranjas se necesita en total para conseguir 6 bordes? 4 puntos azules.
También, se puede amontonar estas naranjas bellas como pirámide cuadrilátera. Arriba está una naranja, debajo 4, más abajo 9 etcétera. Bernd se ha preguntado si existe una figura grande como la de la tarea azul de la que se puede amontonar una semejante pirámide. Pero no lo ha alcanzado perfectamente, porque lo sobró una naranja después del amontonamiento. ¿Cuántas capas al menos tiene una tal pirámide casi perfecta? 4 puntos rojos.

en

orange task
“ In the last years there always has been a task which could be solved using fresh harvested oranges. This years it probably won’t be the case.”, Mike said. “This would be a pity, but we will do such a task anyway.”, answered Lisa.
Using the oranges (all r= 5 cm) you can lay the following figure. So that you can recognize them better, the oranges got “colored”.

664 blau

Start: yellow, first surrounding green second surrounding blue, the next surrounding should be green again, the following one blue and so on. How many oranges do you need all together, if you want to have six surroundings? 4 blue points
You can either stack these wonderful oranges like a four sided pyramid.
On top is one orange, below are 4, below them are 9 and so on. Bernd thought if there was a tall figure like in task blue, from which you could stack such a pyramid? He couldn’t really figure it out, one orange was always left over, after stacking them. (nearly perfect though). How many layers does such a nearly perfect pyramid at least have? 4 red points

it

664 Compito di arance
“Negli anni passati, c’era sempre un compito che si poteva anche solvere con delle arance appena raccolte. A quest’ann però non sarà possible.”, Mike diceva. “Sarebbe però un grande peccato; ma dai, facciamo ugualmente un tale compito.”, Lisa replicava.
Con le arance (sempre con r = 5 cm) si può formare la figura seguente. E per capirla meglio, le arance sono state colorate.

664 blau

Inizio: giallo, primo bordo: verde, secondo bordo: blu. Il prossimo bordo dev’essere di nuovo verde, poi blu e così via. Quante arance occorrono per raggiungere 6 bordi? – 4 punti blu
Queste arance belle si possono però anche impilare per formare una piramide.
In alto c’è un’ arancia, sotto quella 4, di nuovo sotto quelle 9 e così via. Bernd ha pensato su se esiste una figura come nel compito blu, delle quale arance si potrebbe impilare una tale piramide. Non è riuscito però del tutto: dopo l’impilare gli è rimasto un’ arancia (diciamo allora quasi perfetto). Quanti piani ha una tale piramide quasi perfetta al minimo? – 4 punti rossi.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Bilder zur blauen Aufgabe:

664-1
664-2
664-3
664-4
664-5
664-6
1/6 
start stop bwd fwd

Eine Musterlösung von Hans, danke. --> pdf <--


Aufgabe 5

Wertungsaufgabe 665

665
„Ich habe dieses Rechteck ABCD (a =7 cm, b = 8 cm) gezeichnet. Dann habe ich die Mittelpunkte der Seiten konstruiert und das kleine Viereck EFGH erhalten. Von diesem habe ich Umfang und Flächeninhalt berechnet.“, sagte Maria zu Bernd. Wie groß sind der prozentuale Anteil von Umfang und Flächeninhalt des kleinen Vierecks im Vergleich zum großen Rechteck? Ist das kleine Viereck auch ein Rechteck? (3+3+2 = 8 blaue Punkte)
Die schwarze Linie durch D bildet mit der Seite c einen Winkel von 45°. Die Punkte A, C und D bleiben fest. Der Punkt B kommt auf die schwarze Linie. Das Viereck EFGH wird wieder wie am Anfang konstruiert.. Ist es möglich, den Punkt B so auf der schwarzen Linie zu verschieben, dass der Flächeninhalt und der Umfang von EFGH halb so groß sind wie der Flächeninhalt und der Umfang von ABCD? 8 rote Punkte

Termin der Abgabe 04.03.2021. Срок сдачи 04.03.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 04.03.1921. Deadline for solution is the 4th. March 2021. Date limite pour la solution 04.03.2021. Soluciones hasta el 04.03.2021. Beadási határidő 2021.03.04. 截止日期: 2021.03.04

chin

第665号数学题

665

玛丽雅跟贝恩德说:" 我画了个矩形ABCD, (a=7厘米, b=8厘米)。 然后把每条边的中点连接起来,得到一个小的四边形EFGH。它的周长和面积我已经计算出来了。"

小四边形和大矩形相比,它的周长和面积占大矩形的百分比是多少?小四边形也是矩形吗?(3+3+2 = 8个蓝点)

过D点的黑色直线和c边形成的夹角是45度。 A、C 和D三点保持不变。
如果B点在黑线上移动,形成一个(新的)四边形EFGH(与之前画出的结构一样),且四边形EFGH的周长和面积分别等于矩形ABCD周长和面积的一半。请问有这种可能性吗?
(8个红点)

请用徳语或英语回答。

rus

665

«Я нарисовала себе этот прямоугольник ABCD (a = 7 см, b = 8 см). Потом я сконструировала центры сторон и получила маленький четырёхугольник EFGH. Для него я рассчитала периметр и площадь», сказала Мария Бернду.
Как велика процентная доля периметра и площади маленького четырёхугольника по сравнению с большим прямоугольником? Является ли маленький четырёхугольник тоже прямоугольником? (3+3+2 = 8 синих очков)
Чёрная линия через точку D образует вместе со стороной c угол 45°. Точки A, C и D остаются неизменными. Точка B доходит до чёрной линии. Четырёхугольник EFGH конструируется снова как в начале. Можно ли переместить точку B на чёрной линии так, чтобы площадь и периметр четырёхугольника EFGH составляли половину площади и периметра ABCD? 8 красных очков

ung

665

 • Josefine Renz <Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!;,

„Ezt az ABCD (a: 7 cm, b: 8 cm) derékszögű négyszöget szerkesztem. Ezután az oldalak középpontját szerkesztem meg és így megkapom az EFGH négyszöget. Ebből kerületet és területet számítok.” – mondta Mária Berndnek. Százalékosan mekkora a kerülete és a területe a kis négyszögnek a nagyhoz képest? A kis négyszög is egy derékszögű négyszög? (3+3+2 : 8 kék pont)
A D ponton áthaladó fekete vonal a c oldallal 45’-os szöget zár be. Az A, C és D pontok maradnak a helyükön. A B pont a fekete vonalra kerül. Az EFGH négyszög úgy, mint az előzőekben kerül megszerkesztésre. Lehetséges a B pontot a fekete vonalon úgy eltolni, hogy az EFGH négyszög kerülete és területe feleakkora legyen, mint az ABCD négyszögé? 8 piros pont

frz

665

«J'ai dessiné ce rectangle ABCD (a = 7 cm, b = 8 cm). Ensuite, j'ai construit les points centraux des côtés et j'ai obtenu le petit carré EFGH. À partir de là, j'ai calculé la circonférence et l'aire », a déclaré Maria à Bernd.
Quel est le pourcentage de la circonférence et de l'aire du petit carré par rapport au grand rectangle? Le petit carré est-il aussi un rectangle? (3 + 3 + 2 = 8 points bleus)
La ligne noire passant par D forme un angle de 45 ° avec le côté c. Les points A, C et D restent fixes. Le point B vient sur la ligne noire. Le carré EFGH est reconstitué comme au début.
Est-il possible de déplacer le point B sur la ligne noire de sorte que l'aire et le périmètre d'EFGH soient la moitié de l'aire et du périmètre d'ABCD? 8 points rouges

esp

665

“He esbozado un rectángulo ABCD (a = 7 cm, b = 8 cm). Después, he construido los puntos centrales de los lados y así resultó el cuadrilátero pequeño EFGH. De esto, he calculado perímetro y área”, le dijo María a Bernd. ¿A cuánto está el porcentaje del perímetro y del área respectivamente del rectángulo pequeño en cuanto al rectángulo grande? ¿El cuadrilátero pequeño igual es un rectángulo? (3+3+2=8 puntos azules)
La línea recta negra por D forma un ángulo de 45° junto con el lado c. Los puntos A, C y D quedan fijos, pero el punto B se pone encima de la recta negra. A continuación, se construye el cuadrilátero EFGH como se hizo al principio otra vez. Ahora, ¿es posible desplazar el punto B de la manera tal que el área y el perímetro de EFGH se ponen exactamente a la mitad de grande de área y perímetro de ABCD? 8 puntos rojos. 

en

665

“I did draw a rectangle ABCD (a =7 cm, b = 8 cm). Then I constructed the centers of the sides and got the little quadrilateral EFGH. Of this quadrilateral I calculated perimeter and area.”, Maria told Bernd. How big is the percentage concerning perimeter and area of the little quadrilateral in contrast to the big rectangle? Is the little quadrilateral a rectangle too? (3+3+2 = 8 blue points)
The black line through D forms an 45° angle with side c. The points A, C and D stay fixed. Point B is drawn on the black line. The quadrilateral EFGH is constructed again like before. Is it possible to move point B on the black line, so that area and perimeter of EFGH are only half as big as area and perimeter of ABCD? 8 red points

it

665

“Ho disegnato il rettangolo ABCD (a=7 cm: b =8 cm). Poi ho costruito i punti centrali dei lati, ricevendo così il quadrilatero EFGH. Di quest’ultimo ho computato circonferenza ed area.”, Maria diceva a Bernd. Qual’è la percentuale di circonferenza ed area del piccolo quadrilatero in paragone al rettangolo grande? Si tratta anche del quadrilatero piccolo di un rettangolo? (3+3+2=8 punti blu)
La linea nera che contiene D forma col lato c un angolo di 45°. I punti A, C e D rimangono dove sono, mentre il punto B viene positionato sulla linea nera. Poi si costruisce il quadrilatero EFGH come descritto prima. È possible, muovere il punto B sull alinea nera nel modo che area a circonferenza di EFGH siano la metà di area e circonferenza di ABCD) 8 punti rossi.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:
Musterlösung von Gerhard Palme, dake. --> pdf <--

 


Aufgabe 6

Wertungsaufgabe 666

„Die Aufgabennummer 666 ist schon eine besondere Zahl.“, meinte Mike.
„Klar, alle Ziffern gleich, das hat schon was.“, erwiderte Maria.
Wie sieht die 666 mit römischen Zahlzeichen aus?
Ist es eine reiche Zahl? (Ist die Summe der echten Teiler einer natürlichen Zahl größer als die Zahl selbst, so wird die Zahl auch als reich bezeichnet..)
Es heißt, die Summe der ersten x aufeinanderfolgenden Quadrate von Primzahlen soll auch 666 ergeben, stimmt das? (1+2+1 =4 blaue Punkte)
Vier rote Punkte gibt es, wenn man 5-stellige Primzahlen entdeckt, die die 666 in der Mitte haben. Also a6661, b6663, c6667 und d6669. Sollte es mehrere Lösungen für die erste Ziffer geben, dann reicht die Angabe eines Beispiels.

Termin der Abgabe 11.03.2021. Срок сдачи 11.03.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 11.03.1921. Deadline for solution is the 11th. March 2021. Date limite pour la solution 11.03.2021. Soluciones hasta el 11.03.2021. Beadási határidő 2021.03.11. 截止日期: 2021.03.11 - 请用徳语或英语回答。

ch

"题号666是一个特别的数字。" 迈克说。
"对呀,每个数字都是一样的。" 玛丽雅附议道。
那么罗马数字666有什么含义呢?
它是一个盈数吗?(一个自然数,除去它本身以外的所有约数之和大于它本身,这个自然数被称为盈数。)
前x个连续质数的平方和等于666, 对吗?(1+2+1 =4个蓝点)
如果有人能找到一个666为中间三位数的五位数的质数, 比如a6661, b6663,c6667 和d6669, 就可以得到四个红点。
如果第一位数字相同的时候有几种答案,那么给出一个例子即可。请用徳语或英语回答。

rus

«Номер задачи 666 действительно является особым числом», сказал Майк.
«Конечно, все цифры одинаковые, это уже что-то», ответила Мария.
Как выглядит число 666 с римскими цифрами?
Это избыточное число? (Если сумма собственных делителей натурального числа больше, чем само число, то такое число называется также избыточным (или абундантным).)
Говорят, что сумма первых x последовательных квадратов простых чисел также должна составлять 666, это правильно? (1 + 2 + 1 = 4 синих очка)
Вы получите четыре красных очка, если вы обнаружите 5-значные простые числа, в центре которых находится 666. Итак, a6661, b6663, c6667 и d6669. Если существуют несколько решений для первой цифры, достаточно привести один пример.

ung

„A 666-os számú feladatszám különleges.” – vélte Mike. „Valóban, minden szám ugyanaz, ebben van valami.” – válaszolta Mária.
Hogy néz ki a 666 római számokból? Ez egy „gazdag” szám? (Az eredeti számok összege egy olyan természetes szám, ami nagyobb, mint maga a szám. Ekkor „gazdag” számnak hívjuk.)
Igaz-e, hogy az első x egymást követő prímszámok négyzetének összege 666 lesz? (1+2+1: 6 kék pont)
Négy piros pontot kap, aki megnevezi azt az 5 számjegyű prímszámot, amelyiknek a közepében 666 van. Tehát a6661, b6663, c6667 és d6669. Amennyiben több megoldás van az első számra, elegendő a példa megadása.

frz

"Le numéro d'exercice 666 est un numéro spécial", a déclaré Mike.
"Bien sûr, tous les chiffres sont les mêmes, c'est quelque chose", répondit Maria.
À quoi ressemble le 666 avec des chiffres romains?
Est-ce un nombre riche? (Si la somme des diviseurs réels d'un nombre naturel est supérieure au nombre lui-même, le nombre est également appelé riche.)
Ils disent que la somme des x premiers carrés successifs de nombres premiers devrait également s'élever à 666, est-ce exact? (1 + 2 + 1 = 4 points bleus)
Il y aura quatre points rouges lorsque on découvre des nombres premiers à 5 chiffres qui ont 666 au milieu. Donc a6661, b6663, c6667 et d6669. S'il existe plusieurs solutions pour le premier chiffre, il suffit de donner un exemple.

esp

"El número de la tarea 666 me parece un número muy especial", dijo Mike.
"Claro, todos los dígitos son iguales, eso es algo", respondió María.
¿Cómo se ve el 666 con números romanos?
¿Es un número rico? (Si la suma de los divisores reales de un número natural es mayor que el propio número, éste también se puede llamar rico).
Se dice que la suma de los primeros x cuadrados consecutivos de números primos debe sumar también 666, ¿es esto cierto? (1+2+1 =4 puntos azules).
Se reciben cuatro puntos rojos para descubrir primos de 5 dígitos que tienen 666 en el medio: a6661, b6663, c6667 y d6669. Si hay varias soluciones para la primera cifra, basta con dar un ejemplo.

en

“The number of our mathematical task 666 really is a special number.”, Mike said.
“Sure, all digits are the same, that’s quite impressive.”, answered Maria.
How does 666 look in Roman numerals?
Is it a rich number? (If the sum of the real factor of a whole number is bigger than the number itself, the number is described as rich.)
It’s told that the sum of the first x consecutive squares of prime numbers should also be 666, is that correct? (1+2+1 =4 blue points)
You will get four red points, if you find five-digit prime numbers, which have the 666 in the middle. Like a6661, b6663, c6667 and d6669. If there are many solutions for the first digit, one example is enough.

it

„IL numero del compito 666 è molto speciale.” Mike diceva. “Certo! Tutte le cifre uguali; non è mica male.”, Maria replicava. Come si scrive il numero 666 in numero romano? È un numero “ricco”? (Nel caso che la somma dei divisori veri di un numero naturale è più grande del numero stesso, si parla di un numero “ricco”.)
Si dice che la somma dei primi x quadrati di numeri primi sia uguale a 666. È vero? (1+2+1=4 punti blu)
Quattro punti rossi vengono dati per la scoperta di numeri primi a cinque cifre che abbiano 666 al centro. Quindi a6661, b6663, c6667 e d6669. Nel caso che ci sia più di una soluzione per la prima cifra, basta nominare un esempio.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Fast 170 Einsendungen sind eingetroffen, damit wurde ein neuer Teilnahmerekord für eine einzelne Aufgabe erreicht.
Etwas "Streit" gab es um die Zahl 1. In einigen Publikationen zählt die 1 nicht als echter Teiler, sondern als "trivialer" Teiler, anderen Definitionen schließen die "1" mit ein. Eine Konsequenz daraus ist: Primzahlen haben keinen echten Teiler oder eben nur die 1. Nun ja. Die Auswirkung auf die Aufgabe liegt in der Summe der echten Teiler von 666, die ist dann 815 oder 816. Wie auch immer 666 ist eine reiche Zahl..
Musterlösung von Birgit, danke. --> pdf <--
Es gibt auch sieben fünfstellige Primzahlen der Form: 666ab.


Aufgabe 7

Wertungsaufgabe 667

667

„Das sieht ja wie ein Teil einer Spirale aus“, sagte Lisa. „Das war meine Absicht und die Konstruktion ist auch nicht schwer.“, erwiderte Maria.
Start ist bei S (0; 0). Die Geraden sind die Bilder der Funktionen y = f(x) = x und y =g(x) = - x.
SA = 1, SB = 2, SC = 3 , … SI = 9. (S ist der Punkt 0, A der Punkt 1, B der Punkt 2, …)
Welche Koordinaten haben der Punkt 100 und der Punkt 200? (2x3 = 6 blaue Punkte.)
Wie lang sind die Strecken von ABCDEFGHI insgesamt? Wie groß ist der Flächeninhalt von ABCDEFGHIA (2x4= 8 rote Punkte.) * Gibt es eine elegante Formel für eine Spirale, auf der die Punkte A B C D E F G H I liegen?

Termin der Abgabe 18.03.2021. Срок сдачи 18.03.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 18.03.1921. Deadline for solution is the 18th. March 2021. Date limite pour la solution 18.03.2021. Soluciones hasta el 18.03.2021. Beadási határidő 2021.03.18. 截止日期: 2021.03.18 - 请用徳语或英语回答。

chin

第667号数学题

667

"它看起来像螺旋的一部分。" 丽莎说。
"这也是我的看法,这样的构图并不难。" 玛丽雅回答说。
以S(0,0)为起点。 直线是函数y=f(x)=x 和 y=g(x)=-x的图像。 SA = 1, SB = 2, SC = 3 , … SI = 9。 (S是点0, A是点1, B是点2, 以此类推)
那么点100 和点200的坐标是什么?(2x3 = 6个蓝点)
ABCDEFGHI的路线一共有多长? 图形ABCDEFGHIA的面积是多少?(2x4 =8个红点)
能不能用一个优美的公式来表述这个标有A、B、C、D、E、F、G、H和I的螺旋呢?

rus

667

«Это выглядит же как часть некой спирали», сказала Лиза. «Это и было моим намерением и конструкция не сложная», ответила Мария.
Старт находится в точке S (0;0). Прямые являются графиками функций y = f(x) = x и y = g(x) = - x.
SA = 1, SB = 2, SC = 3 , … SI = 9. (S является точкой 0, A - точкой 1, B - точкой 2, …).
Какие координаты имеют точки 100 и 200? (2 x 3 = 6 синих очков.)
Какую длину имеют отрезки ABCDEFGHI вместе взяты?
Какова площадь многоугольника ABCDEFGHIA (2 x 4= 8 красных очков). * Существует ли изящная формула для спирали, на которой находятся точки A B C D E F G H I ?

hun

667

„Ez úgy néz ki, mint egy csigavonal része.” – mondta Lia. „Ez volt a célom és a szerkesztés sem nehéz.” – válaszolt Mária.
Kezdés S-nél S (0; 0). Az egyenesek az alábbi függvényből y = f(x) = x und y =g(x)= - x vezethetők le.
SA = 1, SB = 2, SC = 3 , … SI = 9. (S a pont 0, A pont 1, B a pont 2, ….). Mik a koordinátai a pont 100 és 200-nak? (2x3, azaz 6 kék pont)
Milyen hosszú az ABCDEFGHI szakasz összesen? Mekkora a területe az ABCDEFGHIA-nak? 2x4 pont, azaz 8 piros pont. Létezik az ABCDEFGHI pontokon fekvő csigavonal leírására szolgáló elegáns képlet?

frz

667

"Cela ressemble à une partie d'une spirale", a déclaré Lisa. "C'était mon intention et la construction n'est pas difficile non plus", a répondu Maria.
Le départ est à S (0; 0). Les droites sont les images des fonctions y = f (x) = x et y = g (x) = - x.
SA = 1, SB = 2, SC = 3, ... SI = 9. (S est le point 0, A est le point 1, B est le point 2, ...)
Quelles sont les coordonnées du point 100 et du point 200? (2x3 = 6 points bleus.)
Quelle est la longueur totale d'ABCDEFGHI ? Quelle est la superficie de ABCDEFGHIA (2x4 = 8 points rouges. * Il existe une formule élégante pour une spirale sur laquelle les points A B C D E F G H I reposent?

esp

667

"Eso parece parte de una espiral", dijo Lisa. "Esto era mi intención, y además, no es difícil de construir", respondió María.
Comienza en S (0; 0). Las rectas son las imágenes de las funciones y = f(x) = x e y =g(x) = - x. SA = 1, SB = 2, SC = 3 , ... SI = 9. (S es el punto 0, A es el punto 1, B es el punto 2, ...).
¿Cuáles son las coordenadas de los puntos 100 y 200? (2x3 = 6 puntos azules.)
¿Cuál es la longitud total de las líneas de ABCDEFGHI? ¿Cuál es el área de ABCDEFGHIA? 2x4= 8 puntos rojos. * ¿Existe una fórmula elegante para una espiral en la que se encuentran los puntos A B C D E F G H I?

en

667

“Looks like a part a spiral for me”, Lisa said. “That was my intention and the construction isn’t even very difficult.”, answered Maria.
Start at S (0; 0). The straight lines are the transformation of the functions y = f(x) = x and y =g(x) = - x.
SA = 1, SB = 2, SC = 3 , … SI = 9. (S is point 0, A is point 1, B is point 2, …)
Which coordinates do point 100 and point 200 have? (2x3 = 6 blue points.)
How long are the line segments of ABCDEFGHI all together? How big is the area of ABCDEFGHIA (2x4= 8 red points.) * Is there an elegant formula for a spiral on which the points A B C D E F G H I are on?

it

667

“Ha l’aspetto di una parte di un’elica”, diceva Lisa. “Ecco cos’era la mia intenzione e la costruzione non è mica difficile.”, Maria replicava.
Si inizia in S(0;0). Le linee nere ich habe hier “schwarz” eingefügt, da die Teile der Spirale ja auch Geraden darstellen. sono i grafi dei funzioni y=f(x)=x e y=f(x)=-x.
SA=1, SB=2, SC=3, ... SI=9. (S sia il punto 0, A il punto 1, B il punto 2, …)
Quale sono le coordinate dei punti 100 e 200? (2*3=6 punti blu)
Qual’e la somma di tutti i segmenti ABCDEFGHI? Qual’è l’area di ABCDEFGHIA? (2*4=8 punti rossi. *Esiste una formula elegante per un’ elica, sull aquale siano posizionati i punti A B C D E F G H I?

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Musterlösung kurz und präzise von Calvin, --> pdf <--, danke. Passende GeoGebradatei von Volker --> ggb <--, danke.


Aufgabe 8

Wertungsaufgabe 668

668

Anregung von Hirvi, danke.

„Diese Konstruktion kommt mir bekannt vor.“, meinte Bernd zu Mike. „Nun ja, du hast so etwas bei der Aufgabe 655 – kannst ja noch mal schauen – konstruiert. Allerdings habe ich ein anderes Dreieck verwendet und du hattest nur das blaue Quadrat ermittelt. Es ist das größte Quadrat in dem Dreieck ABC, welches auf der Seite c des Dreiecks liegt. Ich habe auch die anderen passenden Quadrate konstruiert.“
Wie groß sind Flächeninhalt und Umfang des Dreiecks ABC und der Flächeninhalt des blauen Quadrates. (2+3+3 blaue Punkte). Wird gemessen, wären es natürlich weniger Punkte.
Zu berechnen ist der Flächeninhalt aller Teilflächen des Dreiecks ABC, die nicht von den Quadraten überdeckt werden. (8 rote Punkte)

Termin der Abgabe 25.03.2021. Срок сдачи 25.03.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 25.03.1921. Deadline for solution is the 25th. March 2021. Date limite pour la solution 25.03.2021. Soluciones hasta el 25.03.2021. Beadási határidő 2021.03.25.截止日期: 2021.03.25 - 请用徳语或英语回答。

chin

第668道数学题

该数学题的灵感来源于Hirvi。

„这个构图对我来说很熟悉。“ 贝恩德跟迈克说。

668

„对的,在第655题中已经做过这样的构图,你可以去查看。不过这次我使用了一个别的三角形。你看到的蓝色的正方形,
它是三角形ABC内最大的内接正方形,且其中一边位于三角形的c边上。我也画出了另外两个与之匹配的内接正方形。"

那么,三角形ABC的面积和周长以及蓝色正方形的面积各是多少呢? (2+3+3 个蓝点)。
如果是通过测量得出的结果,当然只能得很少的分数。

另外,请求出三角形ABC中未被正方形覆盖的面积。(8 个红点)

rus

668

По предложению от Hirvi
«Эта конструкция кажется мне знакомой», - сказал Бернд Майку. «Ну что ж, ты построил что-то подобное в задаче 655 - ты можешь это посмотреть еще раз, - однако я использовал другой треугольник, а ты нашёл только синий квадрат. Это самый большой квадрат в треугольнике ABC, который находится на стороне c треугольника. Я также построил другие подходящие квадраты.» Каковы площадь и периметр треугольника ABC и площадь синего квадрата. (2 + 3 + 3 синих очка). Если их измерить, то очков, конечно, будет меньше. Подлежит расчёту сумма всех частичних площадей треугольника ABC, которые не покрыты квадратами. (8 красных очков)

ung

668

Hirvi kezdeményezésére
„Ez a szerkesztés nagyon ismerős nekem.” – mondta Bernd Mikenak. „Igen, ilyesmit már a 655-es feladatban, utána is tudsz nézni, szerkesztettél. Mindenesetre itt másik háromszöget alkalmaztam és te csak a kék négyzetet derítetted fel. Ez a legnagyobb négyszög az ABC háromszögben, ami a háromszög c oldalán fekszik. Egyéb érintő négyszöget is szerkesztettem.”
Mekkora a területe és a kerülete az ABC háromszögnek és a felülete a kék négyzetnek. (2+3+3 kék pont). Lemérve természetesen kevesebb pontot ér.
Számoljuk ki a területét minden részfelületnek az ABC háromszögben, amit a négyszögek nem takarnak. (8 piros pont)

frz

668

 Suggestion de Hirvi
"Cette construction me semble familière", a déclaré Bernd à Mike. "Eh bien, t'as construit quelque chose comme ça dans l'exercice 655 - tu peux regarder- .. Cependant, j'ai utilisé un triangle différent et toi, t'as trouvé que le carré bleu. C'est le plus grand carré du triangle ABC, qui se trouve du côté c du triangle. J'ai également construit les autres carrés correspondants. "
Quelle est l'aire et le périmètre du triangle ABC et l'aire du carré bleu. (2 + 3 + 3 points bleus). S'il est mesuré, il y aura bien sûr moins de points.
Il faut calculer l'aire de toutes les sous-aires du triangle ABC qui ne sont pas couvertes par les carrés. (8 points rouges)

esp

668

Sugerencia de Hirvi
"Esta construcción me resulta familiar", dijo Bernd a Mike. "Bueno, has construido algo así en la tarea 655 - puedes mirar de nuevo si quieres.... Sin embargo, utilicé un triángulo diferente y tú sólo habías calculado el cuadrado azul. Es el cuadrado más grande del triángulo ABC, que está en el lado c del triángulo... Después he construido los otros cuadrados a juego también."
¿Cuál es el área y el perímetro del triángulo ABC y el área del cuadrado azul? (2+3+3 puntos azules). Si se mide, se dan menos puntos, por supuesto.
Hay que calcular el área de todas las áreas parciales del triángulo ABC que no están cubiertas por los cuadrados. (8 puntos rojos)

en

668

Suggestion by Hirvi
“This construction seems familiar.”, Bernd told Mike. „Sure, you constructed something like this in task 655 – just take a look back. “However, I used another triangle, you only calculated the blue square. It’s the biggest square inside the triangle ABC, lying on side C of the triangle. I constructed the other fitting squares too.“ How big are area and perimeter of the triangle ABC and the area of the blue square. (2+3+3 blue points). If you measure there will be fewer points, of course.
You will have to calculate all part areas of the triangle ABC, which don’t get hidden by the squares. (8 red points)

it

668

Secondo un’ incitamento di Hirvi
„Mi sembra di conoscere questa costruzione”, Bernd diceva a Mike. “Vero; una cosa del genere hai già fatto nel compito 655 – guarda lì, se vuoi. Solo che all’occasione avevo usato un’ altro triangolo e tu avevi trovato soltanto il quadrato blu. è il quadrato più grande nel triangolo ABC, situato sul lato c. Oggi ho costruito anche gli altri quadrati corrispondenti.”
Quale sono l’area e la circonferenza del triangolo ABC e qual’è l’area del quadrato blu? (2+3+3 punti blu). Se in vece di calcolare, si misura, vengono naturalmente dati meno punti.
Sono da calcolare tutte le parti dell’area del triangolo ABC, che non sono coperte dagli quadrati. (8 punti rossi)

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Musterlösung von Hans, --> pdf <--, danke


Aufgabe 9

Wertungsaufgabe 669

669

„Oh, was mag wohl das Geheimnis dieses Quaders sein?“, fragte sich Maria, als sie das Bild auf Opas Schreibtisch fand.
Als Opa ins Zimmer kam und sie ihn nach dem Geheimnis fragte bzw. ob es denn eins gäbe, kam eine Bestätigung von ihm. „Der Quader mit den Abmessungen 240 mm x 44 mm x 117 mm hat eine seltene Eigenschaft. Die Längen aller Diagonalen auf den Flächen sind – in mm angegeben – auch ganze Zahlen.“
Wie lang sind die drei Diagonalen? 3 blaue Punkte.
Es gibt auch einen Quader, dessen längste Seite 1584 mm groß ist und dessen Diagonalen auf den Flächen ganzzahlig sind. Für die Ermittlung der kürzeren Kantenlängen gibt es 6 rote Punkte.

Termin der Abgabe 01.04.2021. Срок сдачи 01.04.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 01.04.1921. Deadline for solution is the 1th. April 2021. Date limite pour la solution 01.04.2021. Soluciones hasta el 01.04.2021. Beadási határidő 2021.04.01.截止日期: 2021.04.01 - 请用徳语或英语回答。

chin

第669道题

669

当玛丽雅看到爷爷书桌上的一张图片时就自言自语道:"这个长方体的秘密到底是什么呢?"
在爷爷走进房间后,她询问爷爷这个长方体是否有秘密,或者是否至少有一个秘密的时候,爷爷给了她确切的答案。

"这个长、宽、高分别为240毫米、44毫米和117毫米的长方体有一个罕见的特点,它表面上的每一条对角线以毫米为单位的长度也是整数。"
那么这三条对角线的长度分别是多少呢? (3个蓝点)

我们也有一个最长边的长度为1584毫米,各面的对角线长度是整数的长方体, 请找出来。算出其余短边的长度可以得到6个红点。

截止日期: 2021.04.01 请用徳语或英语回答。

rus

669

«Ой, каким же секретом может обладать этот прямоугольный параллелепипед?» спросила себя Мария, когда она нашла эту картину на письменном столе дедушки.
Когда дед вошёл в комнату и она его спросила, какой у параллелепипеда секрет и есть ли у него вообще секрет, он дал подтверждение: »Прямоугольный параллелепипед с размерами 240 мм x 44 мм x 117 мм обладает редким свойством. Длины всех диагоналей на плоскостях составляют в мм тоже целые числа.»
Какие значения имеют длины этих трёх диагоналей? 3 синих очка.
Существует также прямоугольный параллелепипед с наибольшим ребром длиной 1584 мм, у которого длины диагоналей по плоскостям составляют также целые числа.
За определение длин более коротких ребров вы получите 6 красных очков.

hun

669

Oh, vajon mi lehet a titka ennek a doboznak? – kérdezte magában Maria, amikor megtalálta a képet nagyapja íróasztalán.
Amikor nagyapja a szobába lépett és a titok után kérdezte, illetve, hogy egyáltalán van-e ilyen titok, a válasz megerősítette, hogy van. „Ennek a doboznak, amelynek méretei 240mmx44mmx117mm, egy különös tulajdonsága van. A felszínén levő átlók hossza – mm-ben mérve - szintén egész számok."
Milyen hosszú a három átló? 3 kék pont.
Van egy olyan doboz is, melynek a leghosszabb éle 1584 mm hosszú és amelynek felszíni átlói egész számok. A rövidebb élhosszak megadásáért 6 piros pont jár.

frz

669

"Oh, quel est le secret de ce cuboïde?" demanda Maria quand elle trouva la photo sur le bureau de grand-père.
Lorsque grand-père est entré dans la pièce et lui a demandé quel était le secret ou s'il y en avait un, il a reçu une confirmation. "Le cuboïde de dimensions 240 mm x 44 mm x 117 mm a une propriété rare. La longueur de chaque diagonale sur les surfaces est - en mm - également des nombres entiers."
Quelle est la longueur des trois diagonales? 3 points bleus.
Il existe également un parallélépipède dont le côté le plus long fait 1584 mm et dont les diagonales sur les surfaces sont des nombres entiers. Il y aura 6 points rouges pour déterminer les longueurs d'arêtes les plus courtes.

esp

669

"Oh, ¿cuál puede ser el secreto de este ortoedro?", se preguntó María al encontrar el cuadro en el escritorio del abuelo.
Cuando el abuelo entró en la habitación y le preguntó cuál era el secreto, o más bien si lo había, el abuelo se lo confirmó. "El cubo de 240 mm x 44 mm x 117 mm tiene una propiedad poco común... La longitud de cada diagonal en las caras (dada en mm) también son números enteros".
¿Cuál es la longitud de las tres diagonales? 3 puntos azules.
También existe un cuboide cuyo lado más largo es de 1584 mm y cuyas diagonales en las caras son enteras. Para el cálculo de las longitudes de borde más cortas se reciben 6 puntos rojos.

en

669

“Oh, what could be the secret of this cuboid?”, Maria asked herself when she found the picture on her grandpa’s desk.
When grandpa came into the room and she asked him about the secret or if there even was one, he confirmed it. “The cuboid with the measurement 240 mm x 44 mm x 117 mm does have a rare characteristic. The length of every diagonal on the areas – given in mm – are integers too.”
How long are the three diagonals? 3 blue points.
There is also a cuboid, which longest side is 1584 mm big and which diagonals on the areas are all integer. For finding the short edge length you will get 6 red points.

it

669


“Quale sarà il segreto di questo cuboide?”, Maria si chiedeva quando trovava l’immagine di esso sulla scrivania del nonno.
Quando il nonno entrava nella stanza, confermava che un segreto ci sia davvero. “Il cuboide con le dimensioni 240 mm x 44 mm x 117 mm ha una caratteristica molto speciale: Le lunghezze di tutte e tre diagonali delle superfici laterali sono – sempre misurate in mm – anche numeri interi. Quale misura hanno queste diagonali? 3 punti blu.
Esiste anche un cuboide, del quale lato più lungo ha 1584 mm e le quali diagonali sono anche loro numeri interi. Per la scoperta della lunghezza degli altri spigoli vengono dati 6 punti rossi.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Es ging um den Eulerziegel. Im passenden Wikipediaartikel ist nur eine der gefundenen Lösungen aufgeführt. Passendes Video von DorFuchs: https://www.youtube.com/watch?v=TG_AcUxQwT8
Musterlösung von Birgit, --> pdf <--, denke. Noch mehr Eulertripel --> pdf <--, ermittelt von Ingmar Rubin, danke


Aufgabe 10

Wertungsaufgabe 670

670

„Schau mal, ich habe selber ein Klimadiagramm erstellt.“; sagte Mike zu Bernd. “Die Daten habe ich von klimadiagramme.de . Die Temperaturen sind fast das gesamte Jahr gleich – rote Linie. Das Bild ist recht groß, so dass die Werte für den Niederschlag zu erkennen sind. Die Säulen für die Monate sind immer 2,0 cm breit.. Der Abstand zwischen 100 und 200 auf der rechte Achse beträgt 4,0 cm.“ „Verstehe.“
Wie groß ist die Niederschlagsmenge im Jahr? Wie groß ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Monat? (3 blaue Punkte)
Wie groß ist die Fläche des Vierecks ABCD? 6 rote Punkte
AD berührt die Säule im April, CD berührt die Säule im Oktober. A, B, C liegen auf den Rändern der Fläche des Diagramms.

Termin der Abgabe 15.04.2021. Срок сдачи 15.04.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 15.04.1921. Deadline for solution is the 15th. April 2021. Date limite pour la solution 15.04.2021. Soluciones hasta el 15.04.2021. Beadási határidő 2021.04.15. 截止日期: 2021.04.15 - 请用徳语或英语回答。

chin
第670道题

670

"看,我自己制作了一张气候图。"迈克对贝恩德说。
"这些数据是在网址klimadiagramme.de上找到的。
气温几乎全年都一样,就是这条红线。
这张图足够大,所以可以清楚地看出降水量值。
代表月份的柱形的宽度都是2厘米。
在右轴上从100到200的距离是4厘米。"

"明白!" 贝恩德说。

那么全年降水量是多少?月平均降水量又是多少呢?(3个蓝点)
还有四边形ABCD的面积是多少? (6个红点)
其中直线AD相切于四月的柱形,CD和十月的柱形相切,点A、B、C位于图表的边缘。

截止日期: 2021.04.15 请用徳语或英语回答。

rus

670

 «Посмотри, я сам сделал диаграмму климата», - сказал Майк Бернду. «Я получил данные с klimadiagramme.de. Температура одинакова почти круглый год - красная линия. Рисунок довольно большой, так что можно увидеть значения осадков. Столбцы для месяцев всегда имеют ширину 2,0 см. Расстояние между 100 и 200 на правой оси составляет 4,0 см.» «Понятно». Насколько велико количество осадков в году? Каково среднее количество осадков в месяц? (3 синих очка) Какова площадь четырёхугольника ABCD? 6 красных очков AD касается столбца в апреле, CD касается столбца в октябре. A, B, C лежат на краях плоскости диаграммы.

hun

670

„Nézd csak, készítettem magam egy Klímadiagrammot” – mondta Mike Berndnek. Az adatokat a klimadiagramm.de-ről vettem. A hőmérséklet csaknem egész évben egyforma – ez a piros vonal. A kép elég nagy ahhoz, hogy a csapadékmennyiség értékeit felismerhessük. A hónapok oszlopai mindig 2 cm szélesek. A távolság 100 és 200 közt a jobb tengelyen 4 cm. „Értem”
Mennyi eső esik egy évben? Mekkora az átlagos csapadékmennyiség havonta? (3 kék pont)
Mekkora a területe az ABCD négyszögnek? 6 piros pont
AD érinti az áprilisi hónapot, CD az októbert. A, B, C a diagramm felületnek a szélén fekszik.

frz

670

"Regardes, j'ai fait un diagramme climatique moi-même.", dit Mike à Bernd: «J'ai obtenu les données de klimadiagramme.de.
Les températures sont les mêmes presque toute l'année - ligne rouge. L'image est assez grande, de sorte que les valeurs des précipitations peuvent être vues. Les colonnes pour les mois ont toujours une largeur de 2,0 cm. La distance entre 100 et 200 sur l'axe de droite est de 4,0 cm. "," Je comprends. "
Quelle est la pluviométrie dans l'année? Quelle est la pluviométrie moyenne par mois? (3 points bleus)
Quelle est l'aire du carré ABCD? 6 points rouges
AD touche la colonne en avril, CD touche la colonne en octobre. A, B, C se trouvent sur les bords de la surface du diagramme.

esp

670

"Mira, yo mismo he hecho un diagrama climático", le dijo Mike a Bernd. "He obtenido los datos de klimadiagramme.de. Las temperaturas son casi las mismas durante todo el año - línea roja. La imagen es bastante grande, para que se reconozcan los valores de las precipitaciones. Las columnas de los meses tienen siempre 2,0 cm de ancho.... La distancia entre 100 y 200 en el eje derecho es de 4,0 cm". "Ya veo".
¿Cuál es la cantidad de precipitaciones en un año? ¿Cuál es la cantidad media de precipitaciones al mes? (3 puntos azules)
¿Cuál es el área del cuadrilátero ABCD? 6 puntos rojos
La AD toca la columna en abril, la CD toca la columna en octubre. A, B, C se encuentran en los bordes del área del diagrama.

en

670

“Look I created a climate diagram myself.”; Mike told Bernd. “The data I’ve just got from klimadiagramme.de . The temperatures are nearly the same for the whole year – red line. The picture is really big, so that you can recognize the data for rainfall. The columns for the months are always 2,0 cm wide. The distance between 100 and 200 on the right axis is 4,0 cm.” “I understand.”
How big is the average rainfall per year? How big is the average rainfall per month? (3 blue points)
How big is the area of the quadrangle ABCD? 6 red points
AD touches the column in April, CD touches the column in October. A, B, C are on the rims of the diagram’s area.

it

670

“Guarda, ho fatto da solo un diagramma climatico.”, Mike diceva a Bernd. “I dati ho preso da klimadiagramme.de. Le temperature non cambiano quasi per niente durante tutto l’anno – linea rossa. Poi si vedono le quantità delle precipitazioni. Le colonne per ogni mese hanno una larghezza di 2,0 cm. La distanza entro 100 e 200 sull’asse destro è 4,0 cm.” – “Ah, capisco!”
Qual’è la piovosità per tutto l’anno? Qual’è la piovositá media per mese? (3 punti blu)
Qual’è l’area del quadrilatero ABCD? (6 punti rossi)
AD tocca la colonna di aprile, CD tocca la colonna di ottobre. A, B, C sono situate sui lati del diagramma.

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:
Musterlösung von Günter S., danke. --> pdf <--


Aufgabe 11

Wertungsaufgabe 671

„Unser Lehrer hat uns diese zwei Zahlen im Online-Chat genannt: 112233 und 11223344.“ Die Ziffern der Zahlen sollen so umgestellt werden, dass zwischen zwei gleichen Ziffern immer eine der anderen Ziffern steht.“, sagte Mike zu Maria und Bernd.

Achtung Korrektur: Die Ziffern der Zahlen sollen so umgestellt werden, dass zwischen den Einsen eine andere Ziffer steht. Zwischen den  Zweien  zwei andere Ziffern, zwischen den Dreien drei andere und (bei rot) zwischen den Vieren vier andere Zahlen stehen.“, sagte Mike zu Maria und Bernd.
Wie lautet die sechsstellige Zahl, die die Ziffern 1; 1; 2; 2; 3 und 3 enthält und die obige Bedingung erfüllt? 3 blaue Punkte
Wie lautet die achtstellige Zahl, die die Ziffern 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 und 4 enthält und die obige Bedingung erfüllt? 3 rote Punkte

Termin der Abgabe 22.04.2021. Срок сдачи 22.04.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 22.04.1921. Deadline for solution is the 22th. April 2021. Date limite pour la solution 22.04.2021. Soluciones hasta el 22.04.2021. Beadási határidő 2021.04.22. 截止日期: 2021.04.22 - 请用徳语或英语回答。

chin

第671道题

"我们老师在在线聊天上给了我们这两个数儿: 112233 和11223344.
现在重新排列数字的位数,使之两个相同的数字中间总是存在一个其它的数字。" 迈克对玛丽雅和贝恩德说。

那么怎么得到一个包含数字1、1、2、2、3、3的六位数,并且满足上述条件呢? 3个蓝点
以及怎么得到一个包含数字1、1、2、2、3、3、4、4的八位数,并且也满足上述条件?3个红点

截止日期: 2021.04.22

rus

Внимание — Исправление!

 

«Наш учитель назвал нам в онлайн-чате эти два числа: 112233 и 11223344.
Цифры нужно переставить таким образом, чтобы между двумя единицами стояла одна другая цифра, между двойками стояли две других цифры, между тройками три других и (при красной задаче) между четвёрками четыре других цифры», сказал Майк Марие и Бернду.
Как выглядит шестизначное число, которое содержит цифры 1; 1; 2; 2; 3 и 3 и выполняет выше указанное условие? 3 синих очка
Как выглядит восьмизначное число, которое содержит цифры 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 и 4 и выполняет выше указанное условие? 3 красных очка

ung

„A tanárunk az online-chat-en ezt a két számot adta meg: 112233 és 11223344. A számok számjegyeinek úgy kell állnia, hogy két azonos szám között mindig egy másik számjegy álljon” – mondta Mike Máriának és Berndnek.
Melyik az a hatjegyű szám, ahol a számjegyek 1, 1, 2, 2, 3 és 3 a fenti feltételeknek megfelelőek? 3 kék pont
Melyik az a nyolcjegyű szám, ahol a számjegyek 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 és 4 a fenti feltételeknek megfelelőek? 3 piros pont

frz

"Notre professeur nous a donné ces deux numéros dans le chat en ligne: 112233 et 11223344." Les chiffres des numéros doivent être réarrangés pour qu'il y ait toujours un autre chiffre entre deux chiffres identiques .. ", a déclaré Mike à Maria et Bernd.
Quel est le nombre à six chiffres après les chiffres 1; 1; 2; 2; 3 et 3 et remplit la condition ci-dessus? 3 points bleus
Quel est le nombre à huit chiffres après les chiffres 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 et 4 et remplit la condition ci-dessus? 3 points rouges

esp

"Nuestro profesor nos dijo estos dos números en el chat en línea: 112233 y 11223344. Se supone que las cifras de los números se reordenan de tal manera que siempre hay otra cifra entre dos cifras idénticas...", dijo Mike a María y Bernd.
¿Cuál es el número de seis cifras que contiene los dígitos 1; 1; 2; 2; 3 y 3 y cumple con la condición anterior? 3 puntos azules
¿Cuál es el número de ocho dígitos que contiene las cifras 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 y 4 y cumple con la condición anterior? 3 puntos rojos

en

“Our teacher gave us the following two numbers during our online-chat: 112233 and 11223344. The digits of the numbers should be shifted the way that between two identical digits a different digit is positioned…”, Mike told Maria and Bernd.
What is the six-digit number, that has the digits 1; 1; 2; 2; 3 and 3 and fulfills the upper condition? 3 blue points
What is the eight-digit number, that has the digits 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 and 4 and fulfills the upper condition too? 3 red points

it

“Nostro professore ci ha detto questi due numeri al chat online: 112233 e 11223344. Le cifre devono essere spostate nel modo che entro due cifre uguali sarà sempre messo una delle altre cifre.” Mike diceva a Maria e Bernd.
Qual’è il numero di sei cifre che contiene le cifre 1; 1; 2; 2; 3 e 3 e che soddisfa la condizione di sopra? 3 punti blu
Qual’è il numero di otto cifre che contiene le cifre 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4 e 4 e che soddisfa la condizione di sopra? 3 punti rossi

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Die Zahlen sind mit etwas probieren leicht zu finden. blau 231 213, rot 23 421 314, das dies die einzigen sind, bis auf die Tatsache, dass man sie umgekehrt aufschreiben kann, ist schnell gezeigt.
Hier das Beispiel von Ingmar Rubin für n = 31 (Hier aber gibt es sehr viel Möglichkeiten): [15, 27, 16, 4, 23, 8, 20, 1, 4, 1, 7, 29, 21, 18, 8, 19, 15, 3, 7, 16, 24, 3, 30, 22, 26, 17, 31, 20, 23, 27, 9, 28, 18, 25, 21, 19, 11, 14, 5, 10, 9, 29, 12, 17, 5, 24, 22, 13, 11, 6, 10, 26, 14, 30, 2, 12, 6, 2, 31, 25, 28, 13]
Noch mehr zum Langfordproblem findet sich hier: http://www.dialectrix.com/langford.html

Eine weitere schöne Darstellung - von Professor Heinrich Hemme: https://www.spektrum.de/raetsel/das-langford-problem/1788947


Aufgabe 12

Wertungsaufgabe 672

672 duerer a rot

„Mit diesem A fehlen jetzt nicht mehr viel um alle Buchstaben für W O C H E N A U F G A B E zu haben.“, sagte Lisa zu Mike. „Das ist richtig.“
Zur Konstruktion: ABCD ist ein Quadrat der Länge a. (Hier im Beispiel gilt a = 10 cm.) E, F, G, H sind Mittelpunkte der Seiten des Quadrates. I und J sind a/10 von den Eckpunkten entfernt. L liegt a/10 über der Seite CD. Der linke Schenkel und der Quersteg sind a/30 breit. Der rechte Schenkel ist a/10 breit. Die großen Kreise haben einen Radius von a/7 die kleinen Kreise haben einen Radius von a/15.
Wie groß ist der Flächeninhalt des Vierecks GJBC – 3 blaue Punkte. (Ist nicht eingezeichnet.
Wie groß ist der Flächeninhalt des oberen weißen Dreiecks innerhalb des A? - 6 rote Punkte.

Termin der Abgabe 29.04.2021. Срок сдачи 29.04.2021. Ultimo termine di scadenza per l´invio è il 29.04.1921. Deadline for solution is the 29th. April 2021. Date limite pour la solution 29.04.2021. Soluciones hasta el 29.04.2021. Beadási határidő 2021.04.29. 截止日期: 2021.04.29 - 请用徳语或英语回答。

chin

第672题道题

672 duerer a rot

"有了这个A之后,WOCHENAUFGABE这个词中的所有字母就都全了。" 丽莎对迈克说。
"对呀!"

构建一张这样的图: ABCD是一个边长为a的正方形。(这里假设a=10厘米 )。 点E、F、G、H分别是正方形每条边的中点。
点I和J分别和顶点A、B的距离为a/10。点L距离CD边正上方a/10处。大A的左边部分和中间的横儿的宽度都是a/30,右边部分的宽度为a/10。大圆的半径是a/7,小圆半径是a/15。

请问:四边形GJBC的面积是多少?3个蓝点 (在图中没有被标出)
大A内部上半部分的白色三角形的面积是多少?6个红点

截止日期: 2021.04.29

rus

672 duerer a rot

«С этим A теперь уже не так много букв отсутствуют, чтобы иметь все буквы для слова W O C H E N A U F G A B E», сказала Лиза Майку. "Это правильно."
О конструкции: ABCD - это квадрат длины a. (В этом примере а = 10 см.) E, F, G, H - центры сторон квадрата. I и J находятся на расстоянии a/10 от точек A и B. Точка L находится a /10 над стороной CD. Левая сторона и перекладина буквы Дюрера имеют ширину a/30. Правая сторона имеет ширину a/10. Большие окружности имеют радиус a/7, а маленькие окружности имеют радиус a/15.
Какая площадь у четырёхугольника GJBC - 3 синих очка. (Этот четырёхугольник не показан в рисунке.)
Какова площадь верхнего белого треугольника внутри буквы А? - 6 красных очков.

hun

672 duerer a rot

„Ezzel az A betűvel nem hiányzik már sok a WOCHENAUFGABE összes betűjéhez.” – mondta Lisa Mike-nak. „Így van.”
A szerkesztéshez: ABCD egy négyzet, hossza a. (Itt például a = 10 cm.) E, F, G, H a négyszög oldalainak középpontkai. I és J a sarokpontoktól a/10 távolságra állnak. L a CD oldal a/10-én van. A bal szár és keresztrúd a/30 szélesek. A jobb szár a/10 széles. A nagy körök átmerője a/7, a kis köröké a/15.
Mekkora a GJBC négyszög felülete? – 3 kék pont (nincs berajzolva)
Mekkora a felülete a felső fehér háromszögnek az A-n belül? – 6 piros pont

frz

672 duerer a rot

Avec ce A, il ne manque pas grand-chose pour avoir toutes les lettres pour le mot W O C H E N A U F G A B E », a déclaré Lisa à Mike. "C'est exact."
A propos de la construction : ABCD est un carré de longueur a. (Dans cet exemple, a = 10 cm.) E, F, G, H sont les centres des côtés du carré. I et J sont à une distance de a/10 des sommets. L est a/10 au-dessus du côté CD. Le côté gauche et la barre transversale sont large de a/30. Le côté droite mesure a/10 de large. Les grands cercles ont un rayon de a/7 et les petits cercles ont un rayon de a/15.
Quelle est l'aire du carré GJBC - 3 points bleus. (N'est pas illustré.)
Quelle est l'aire du triangle blanc supérieur à l'intérieur du A? - 6 points rouges.

esp

672 duerer a rot

"Con esta A, ya no nos falta mucho para tener todas las letras de W O C H E N A U F G A B E", le dijo Lisa a Mike. "Así es".
Para construir: ABCD es un cuadrado de longitud a. (En el ejemplo, a = 10 cm.) E, F, G, H son los puntos medios de los lados del cuadrado. I y J están a/10 de los vértices. L es a/10 por encima del CD lateral. El lado izquierdo y el lado transversal son a/30 de ancho. El lado derecho es a/10 de ancho. Los círculos grandes tienen un radio de a/7 los círculos pequeños tienen un radio de a/15.
¿Cuál es el área del cuadrilátero GJBC? 3 puntos azules. (No está marcado.)
¿Cuál es el área del triángulo blanco superior dentro de la A? - 6 puntos rojos.

en

Dürer-letter

672 duerer a rot

“With this letter A only a few are missing to form the word W O C H E N A U F G A B E.”, Lisa told Mike. “That is correct.”
The construction: ABCD is a square with the length a. (In our example we have a = 10 cm.) E, F, G, H are centers of the square’s lines. I and J are a/10 away from the edges. L is a/10 above the line CD. The left side and the cross line are a/30 wide. The right side is a/10 wide. The big circles do have a radius of a/7 and the small circles do have a radius of a/15.

How big is the area of the quadrangle GJBC – 3 blue points. (Isn’t drawn into our sketch.)

How big is the area of the upper white triangle inside the A? – 6 red points.

it

672 duerer a rot

„Con questa A non ci manca più tanto per complettare tutte le lettere di WOCHENAUFGABE.” Lisa diceva a Mike. “Hai ragione.”
La costruzione: ABCD è un quadrato della lunghezza degli spigoli a. (Nell’ esempio vale a = 10 cm). E, F, G, H sono i punti mediani dei lati del quadrato. I e J hanno una distanza di a/10 dai vertici. L sta a/10 sopra il lato CD. Il lato sinistro e la traversa hanno uno spessore di a/30. Il lato destro ha uno spessore di a/10. I cerchi grandi hanno un raggio di a/7, quelli piccolo uno di a/15.
Qual’è l’area del quadrilatero GJBC – 3 punti blu (questo quadrilatero non è stato segnato)
Qual’è l’area del triangolo bianco che si trova in alto dentro la A? – 6 punti rossi

Lösung/solution/soluzione/résultat/Решение:

Musterlösung von Hans, danke. --> pdf <--


 Gewinner des Buchpreises sind:
Magdalene, Dana M. und Ingmar Rubin, herzlichen Glückwunsch.

Auswertung Serie 56 (rote Liste)

Platz Name Ort Summe Aufgabe
  661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
1. Karlludwig Cottbus 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
1. Günter S. Hennef 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
1. Paulchen Hunter Heidelberg 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
1. Calvin Crafty Wallenhorst 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
1. Frank R. Leipzig 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
1. Maximilian Jena 73 6 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
2. Magdalene Chemnitz 72 6 8 6 4 7 4 8 8 6 6 3 6
3. Alexander Wolf Aachen 71 6 8 4 4 8 4 8 8 6 6 3 6
4. Hirvi Bremerhaven 70 3 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 6
5. Ingmar Rubin Berlin 69 6 8 4 4 8 4 8 6 6 6 3 6
5. Reinhold M. Leipzig 69 3 8 6 4 7 4 8 8 6 6 3 6
6. Birgit Grimmeisen Lahntal 68 6 8 6 4 8 4 8 5 6 5 3 5
7. Dana Ingolstadt 67 3 8 4 4 8 4 8 8 6 6 3 5
8. Albert A. Plauen 66 3 8 4 4 8 4 8 8 6 6 3 4
8. Hans Amstetten 66 3 8 4 4 8 4 8 8 4 6 3 6
9. Gerhard Palme Schwabmünchen 65 - 8 6 4 8 4 8 8 6 6 3 4
10. HeLoh Berlin 64 6 8 6 4 7 4 8 - 6 6 3 6
11. Gitta Großsteinberg 52 6 2 6 4 3 4 8 4 - 6 3 6
12. Axel Kästner Chemnitz 51 6 4 4 4 7 4 8 - - 6 3 5
13. Linus-Valentin Lohs Chemnitz 46 6 - 4 4 - 4 8 - 6 6 3 5
14. PC Zerbe Erfurt 35 - - - - - 4 8 8 6 6 3 -
15. Harald Schreiber Köln 34 6 8 4 4 - 4 8 - - - - -
16. Siegfried Herrmann Greiz 30 3 8 6 3 - 4 - - - 6 - -
16. Volker Bertram Wefensleben 30 3 8 - - - 4 - - 6 6 3 -
17. Bernd Berlin 25 - 8 4 4 - 4 - - - 5 - -
18. Kurt Schmidt Berlin 22 3 - 4 - - 4 - 5 - 6 - -
19. Laura Jane Abai Chemnitz 18 3 - - - - 4 8 - - - 3 -
19. Janet A. Chemnitz 18 3 - - - - 4 8 - - - 3 -
19. StefanFinke112 Wittstock/Dosse 18 - - - - - 4 - - - 6 3 5
20. Reka W. Siegerland 15 3 8 - - - 4 - - - - - -
21. Andree Dammann Muenchen 11 - - 4 - - 4 - - - - 3 -
22. Florine Lorenz Chemnitz 10 6 - - - - 4 - - - - - -
22. Josefin Buttler Chemnitz 10 6 - - - - 4 - - - - - -
23. Markus Heinze Dresden 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
23. Felix Helmert Chemnitz 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
23. Helmut Schneider Su-Ro 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
24. Marie-Sophie Roß Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
24. Paula Rauschenbach Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
24. A. Türk Chemnitz 6 - - - - - 4 - - - 2 - -
25. Ronja Kempe Chemnitz 4 - - - 4 - - - - - - - -
25. Lotta Seifert Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Gijs Den Haag 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Tim Schiefer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Lukas Thieme Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Arne Weißbach Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Dora? Dresden 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Tom Straßer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Rafael Seidel Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Karoline Stingl Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Paula Hartmannsdorf 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Anna Nötzel Dresden 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Frederike Adner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Kai-Uwe Adner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Andreas M. Dittersdorf 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Marie Reichelt Chemnitz 4 - - - 4 - - - - - - - -
25. Salomé Jassner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. A. Raupach Mittweida 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Maya Melchert Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Tabea Raupach Chemnitz 4 - - - 4 - - - - - - - -
25. Horst Gauern 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Ronja Schobner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Sophie Pöschel Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Katja Seidel Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. W. Neundorf Ilmenau 4 - - - - - 4 - - - - - -
25. Nele Frank Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
26. Pepe Junghanns Chemnitz 3 3 - - - - - - - - - - -
26. Nagy-Balo Andras Budapest 3 - - - - - - - - - - 3 -
26. W. Gliwa Magdeburg 3 - - - - - - 3 - - - - -
27. Finn Silas Heinrichs Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
27. David Adamczak Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
27. Yannick Schädlich Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
28. Lukas Dathe Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
28. Johanna Zeil Dresden 1 - - - 1 - - - - - - - -

Auswertung Serie 56 (blaue Liste)

Platz Name Ort Summe Aufgabe
  661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
1. Karlludwig Cottbus 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Magdalene Chemnitz 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Frank R. Leipzig 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Günter S. Hennef 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. HeLoh Berlin 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Alexander Wolf Aachen 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Maximilian Jena 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Axel Kästner Chemnitz 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Reinhold M. Leipzig 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Ingmar Rubin Berlin 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Calvin Crafty Wallenhorst 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Paulchen Hunter Heidelberg 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Linus-Valentin Lohs Chemnitz 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
1. Hans Amstetten 60 6 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
2. Laura Jane Abai Chemnitz 59 6 8 4 3 8 4 6 8 3 3 3 3
2. Janet A. Chemnitz 59 6 8 4 3 8 4 6 8 3 3 3 3
3. Hirvi Bremerhaven 58 6 8 2 4 8 4 6 8 3 3 3 3
4. Dana Ingolstadt 57 6 8 4 4 8 3 4 8 3 3 3 3
4. Albert A. Plauen 57 6 8 4 4 6 3 6 8 3 3 3 3
5. Gitta Großsteinberg 56 6 8 4 4 7 4 6 8 - 3 3 3
6. Gerhard Palme Schwabmünchen 54 - 8 4 4 8 4 6 8 3 3 3 3
7. Birgit Grimmeisen Lahntal 48 6 4 4 4 8 4 6 - 3 3 3 3
8. Bernd Berlin 47 - 8 3 4 8 4 6 8 3 3 - -
9. Kurt Schmidt Berlin 43 6 8 4 4 6 4 - 8 - 3 - -
10. Siegfried Herrmann Greiz 42 6 8 4 3 - 4 - 8 - 3 3 3
11. Florine Lorenz Chemnitz 31 6 8 - - 6 4 6 - 1 - - -
12. Harald Schreiber Köln 30 5 8 4 4 - 3 6 - - - - -
12. StefanFinke112 Wittstock/Dosse 30 6 - - - 8 4 - - 3 3 3 3
13. Josefin Buttler Chemnitz 28 6 6 - - 6 4 6 - - - - -
14. PC Zerbe Erfurt 27 - - - - - 4 6 8 3 3 3 -
15. Dorothea Richter Chemnitz 23 6 - - 3 7 4 - - - 3 - -
16. Volker Bertram Wefensleben 21 6 8 - - - 4 - - - - 3 -
16. Paula Rauschenbach Chemnitz 21 6 - - - - 4 - 8 3 - - -
16. Marie Reichelt Chemnitz 21 - - - 3 6 3 6 - 3 - - -
17. Andree Dammann Muenchen 19 - 8 4 - - 4 - - - - 3 -
18. Reka W. Siegerland 18 6 8 - - - 4 - - - - - -
19. Chiara Röder Chemnitz 17 - - - 4 7 3 - - - 3 - -
20. Antonio Jobst Chemnitz 16 - - - 4 5 4 - - 3 - - -
21. Ronja Kempe Chemnitz 15 - - - 3 7 2 - - - 3 - -
21. Niklas Trommer Chemnitz 15 - - - - 7 2 - - 3 3 - -
22. Nagy-Balo Andras Budapest 14 - 8 - - - - - - 3 - 3 -
23. Jannik Ebermann Chemnitz 13 - - - 2 5 3 - - - 3 - -
23. Oskar Strohbach Chemnitz 13 - - - 4 6 3 - - - - - -
23. Anabel Pötschke Chemnitz 13 - - - - 7 3 - - 3 - - -
23. Adrian Werner Chemnitz 13 - - - 4 - 3 - - 3 3 - -
23. Quentin Steinbach Chemnitz 13 - - - 4 6 3 - - - - - -
23. Maya Melchert Chemnitz 13 6 - - - - 4 - - 3 - - -
24. Jakob Walther Chemnitz 12 - - - 1 5 3 - - - 3 - -
24. Helene Kübeck Chemnitz 12 - - - - 6 3 - - - 3 - -
24. Yannick Schädlich Chemnitz 12 6 - - - - 3 - - - 3 - -
25. Moritz Kinder Chemnitz 11 - - - - 5 3 - - - 3 - -
26. Richard Kästner Chemnitz 10 - - - - - 4 - - - 3 3 -
26. Katja Seidel Chemnitz 10 6 - - - - 4 - - - - - -
26. Pascal Lindner Chemnitz 10 - - - 4 2 4 - - - - - -
26. A. Türk Chemnitz 10 - - - - - 4 - - 3 3 - -
27. Tabea Raupach Chemnitz 9 - - - 3 - 3 - - - 3 - -
27. Pepe Junghanns Chemnitz 9 6 - - - - 3 - - - - - -
27. Paula Anita Beneking Chemnitz 9 6 - - - - 3 - - - - - -
28. Helmut Schneider Su-Ro 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
28. Moriz Berlin 7 - - - - - 4 - - 3 - - -
28. Markus Heinze Dresden 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
28. Felix Helmert Chemnitz 7 - - - - - 4 - - - - 3 -
28. Adrian Amini Chemnitz 7 - - - 4 - 3 - - - - - -
29. Marie-Sophie Roß Chemnitz 6 6 - - - - - - - - - - -
29. W. Gliwa Magdeburg 6 - - - - - - 6 - - - - -
30. Henry Hasenknopf Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Lena Wagler Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Frank Römer Frankenberg 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Luna Synnatzschke Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Lotta Seifert Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Amy Zais Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Ole Hering Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Nele Frank Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. A. Raupach Mittweida 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Noah Hugo Fischer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Jolina Trommer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Leo Langer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Judith Wagner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Louis Voigt Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Timon Ruppelt Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Wiebke Mickelthwate Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Linnea Böhm Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Johanna Zeil Dresden 4 - - - 4 - - - - - - - -
30. Alwin Müller Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Finn Silas Heinrichs Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Salomé Jassner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Nico Plümer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Josefine Bohley Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Ben Engelmann Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Rocco Fröhlich Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Cornel Szailai Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Elisa Falke Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Sophie Pöschel Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Ronja Schobner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Kai-Uwe Adner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Frederike Adner Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Dominique Böttinger Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Anna Nötzel Dresden 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Etienne Thierfelder Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Paula Hartmannsdorf 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Magdalena Richter Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Emelie Frauendorf Rochlitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Karoline Stingl Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Nele Stöß Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Mia Bakos Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Lukas Thieme Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Rafael Seidel Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Andreas M. Dittersdorf 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Silas Arnold Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Lilly Schiefer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Arne Weißbach Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Lilly Barz Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
30. Tim Schiefer Chemnitz 4 - - - - - 4 - - - - - -
31. Amelia Vornic Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Karen Gensch Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Leni Hacker Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Jannes Dressler Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Tom Straßer Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Hannes Jakob Wolf Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Gijs Den Haag 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Leo Carlos Dreßler Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Lilli Fellendorf Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Helena Böse Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Chelsea Scheibner Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Sina Bunge Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Janusz Mühlmann Dittersdorf 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Lowis Rachowski Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Elia Göckeritz Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Jannik Schulz Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Horst Gauern 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Josie Sandig Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Laszlo Csizmadia Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Adrian Dinter Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Michelle Oeser Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Ava Seidel Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Lydia Wagner Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Nelio Anker Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Tabea Pohle Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Lukas Dathe Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. W. Neundorf Ilmenau 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Alina Schabacher Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Helene Herzog Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Valentin Dotzauer Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Emily Seidel Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Dora? Dresden 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Mikko Winkler Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Farhnaz Hazrati Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Marco Puschmann Adorf 3 - - - - - 3 - - - - - -
31. Jelsy Nötzold Chemnitz 3 - - - - - 3 - - - - - -
32. Maximilian Dotzauer Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
32. Kolya Brockhaus Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
32. Tim Mücke Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
32. Marlon Adler Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
32. Sophie-Marie Scherzer Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
32. Emilia Haft Chemnitz 2 - - - - - 2 - - - - - -
33. Amanda Albrecht Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. Ben Henry Friedrich Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. Henriette Bohley Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. Pauline Micke Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. Doro Kölb Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. Lilly Gutschmidt Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -
33. David Adamczak Chemnitz 1 - - - - - 1 - - - - - -